Robust Avretting-Ute. 5-50mm.

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for utendørs og innendørs bruk. Benyttes på underlag som støp, betong, keramiske fliser mm. Typiske bruksområder er kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser mm. Dersom Robust™ Avretting – Ute skal anvendes på tidligere støpte overflater skal underlaget være herdet og godt forankret. Underlaget må være vann- og frostbestandig. Med sitt høye innhold av polymer er Robust™ Avretting – Ute særdeles slitesterkt og hefter godt til underlaget. Egner seg godt som ferdig gulvoverflate i garasjer, balkonger og andre overflater i aggressivt miljø. Robust™ Avretting – Ute oppnår høy trykkstyrke, og er i herdet tilstand vann og frostbestandig. De fleste epoxy og gulvmalingsprodukter kan påføres etter at massen er ferdig herdet. Dersom Robust™ Avretting – Ute skal belegges med keramiske fliser utendørs, bør underlaget påføres Robust™ Sementmembran. Dette for å hindre kalk og saltutfellinger.

Category:

Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for utendørs og innendørs bruk. Benyttes på underlag som støp, betong, keramiske fliser mm. Typiske bruksområder er kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser mm. Dersom Robust™ Avretting – Ute skal anvendes på tidligere støpte overflater skal underlaget være herdet og godt forankret. Underlaget må være vann- og frostbestandig. Med sitt høye innhold av polymer er Robust™ Avretting – Ute særdeles slitesterkt og hefter godt til underlaget. Egner seg godt som ferdig gulvoverflate i garasjer, balkonger og andre overflater i aggressivt miljø. Robust™ Avretting – Ute oppnår høy trykkstyrke, og er i herdet tilstand vann og frostbestandig. De fleste epoxy og gulvmalingsprodukter kan påføres etter at massen er ferdig herdet. Dersom Robust™ Avretting – Ute skal belegges med keramiske fliser utendørs, bør underlaget påføres Robust™ Sementmembran. Dette for å hindre kalk og saltutfellinger.

• Egnet i aggressivt miljø.
• Kan legges i lagtykkelse fra 5-50 mm.
• Pumpbar og selvutjevnende. Skal kun tilsettes vann.
• Tåler å ligge i vannbelastede områder.
• Svinn-kompensert.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med Robust™ Gulv&Vegg. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Robust™ Primer – Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 30 min. Unngå at det dannes dammer.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust™ Primer – Ikke sugende. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes dammer.

Priming ved avretting i tynne sjikt. Der hvor Robust™ Avretting – Ute skal avsluttes mot tilstøtende dekke bør underlaget tilpasses slik at det kan legges i minimum 5 mm tykkelse. Robust™ Epoxyprimer benyttes i ca. 20 cm fra kanten og inn på underlaget (f.eks. innkjøring i garasje). Robust™ Epoxyprimer skal kostes ut rett før avretting utføres, slik at Epoxyprimeren er våt når massen legges (vått i vått). Dette sikrer god heft, og forhindrer at vann trekker inn.

Robust™ Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På underlag hvor det er vanskelig å oppnå god heft og stabilitet, benyttes Robust™ Gulvarmering. Armeringen festes mekanisk til underlaget ved hjelp av kramper/skruer eller annen egnet innfestning. Robust™ Stenglist benyttes til avgrensning og oppdeling av gulvet. Robust™ Nivåpinner monteres for å markere høydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp. Vannmengden kan justeres fra ca. 2,5-2,8 liter pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres dersom man ønsker fastere konsistens. For flytende konsistens benyttes maks vannmengde. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse. Ved større arbeidsoppgaver kan det med fordel anvendes pumpe.

Bruksmåte

Robust™ Avretting – Ute helles (eller pumpes) ut på gulvflaten i strenger systematisk ”vått i vått” parallelt med veggen. Fordel massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen må være mellom 5-50 mm. Massen må legges ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen med tannsparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap. Før overdekking med tette belegg, som linoleum, vinyl, membraner, er det viktig at avrettingsmassen har oppnådd nok uttørking. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

Ca. 2 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen må være ferdig bearbeidet innen ca. 30 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter 6-8 timer. Kan belegges med keramiske fliser eller Robust™ Sementmembran etter ca. 12-24 timer. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Den nystøpte avrettingsmassen må ikke utsettes for belastninger, og skal hurtigst mulig etter utlegging, beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høye temperaturer, solbestråling m.m. Det anbefales tett plastikk eller velegnet curing (membranherdner). Piggdekk eller andre skarpe gjenstander kan skade overflaten.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 12 mnd. fra produksjonsdato.

Tekniske data

Forbruk: Ca. 2 kg pulver pr. /m²/mm.
Lagtykkelser: Ca. 5 til 50 mm.
Vanntilsetning: Ca. 2,5-2,8 liter pr. 20 kg sekk.
Brukstid: 30 minutter avhengig av temperatur.
Tørketid: Gangbar etter ca. 6-8 timer. Belegges med flis eller sementmembran etter ca. 12-24 timer.
Trykkstyrke: 45 MPa etter 28 døgn.
Materialtype: Hurtigherdende sementbasert, avrettingsmasse beregnet til utendørs og innendørs bruk.
Utlegningstemperatur: Mellom +5°C og +25°C.
Tilslagsmateriale: Sortert og ovnstørket kvartssand, maks 2 mm.
Miljø: Fri for ammoniakk og formaldehyd.
Begrensninger: Må ikke utsettes for frost i tørke/herdeperioden. Skal overdekkes med egnet membran før overdekking med keramiske fliser utendørs for å hindre kalk og saltutfellinger.


Pakning: 20 kg sekk.
GTIN: 7090040901484
Vare nr.: 148


Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Product data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
Ytelseserklæring – DOP (Nor)