Robust Avretting-Ute. 5-50mm

Hurtigherdende, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse for utendørs og innendørs bruk. Benyttes på underlag som støp, betong, keramiske fliser mm. Typiske bruksområder er kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser mm. Dersom Robust™ Avretting – Ute skal anvendes på tidligere støpte overflater skal underlaget være herdet og godt forankret. Underlaget må være vann- og frostbestandig. Med sitt høye innhold av polymer er Robust™ Avretting – Ute særdeles slitesterkt og hefter godt til underlaget. Egner seg godt som ferdig gulvoverflate i garasjer, balkonger og andre overflater i aggressivt miljø. Robust™ Avretting – Ute oppnår høy trykkstyrke, og er i herdet tilstand vann og frostbestandig. De fleste epoxy og gulvmalingsprodukter kan påføres etter at massen er ferdig herdet. Dersom Robust™ Avretting – Ute skal belegges med keramiske fliser utendørs, bør underlaget påføres Robust™ Sementmembran. Dette for å hindre kalk og saltutfellinger.

Categories: , Tags: ,

Description

Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for utendørs og innendørs bruk. Benyttes på underlag som støp, betong, keramiske fliser mm. Typiske bruksområder er kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser mm. Dersom Robust Avretting – Ute skal anvendes på tidligere støpte overflater skal underlaget være herdet og godt forankret. Underlaget må være vann- og frostbestandig. Med sitt høye innhold av polymer er Robust Avretting – Ute slitesterkt og hefter godt til underlaget. Egner seg godt som ferdig gulvoverflate i garasjer, balkonger og andre overflater i aggressivt miljø. Robust Avretting – Ute oppnår høy trykkstyrke, og er i herdet tilstand vann og frostbestandig. De fleste epoxy og gulvmalingsprodukter kan påføres etter at massen er ferdig herdet. Dersom Robust Avretting – Ute skal belegges med keramiske fliser utendørs, bør underlaget påføres Robust Sementmembran. Dette for å hindre kalk og saltutfellinger.

• Egnet i aggressivt miljø.
• Kan legges i lagtykkelse fra 5-50 mm.
• Pumpbar og selvutjevnende. Skal kun tilsettes vann.
• Tåler å ligge i vannbelastede områder.
• Svinn-kompensert.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med Robust Gulv&Vegg eller Robust Reparasjon. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Robust Primer. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Følg anvisning på pakken.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis eller andre glatte underlag primes med Robust Primer eller Robust Primer Universal. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Unngå at det dannes dammer. Følg bruksanvisning på primeren.

Garasjegulv mm.

Når avrettingsmasse skal benyttes som ferdig gulvoverflate skal det først primes med Robust Epoxy Primer&Maling. Primeren skal sandstrøs med Robust Kvartssand. Følg bruksanvisning på primeren. Når avrettingsmassen brukes mot eksisterende gulvnivåer, bør underlaget justeres for å tillate en minimumstykkelse på 5 mm. Robust Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes Robust Gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Robust Avretting – Ute må legges ut i min. 20 mm tykkelse på svake/sviktende underlag. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før avrettingen begynner. Robust Stopplist benyttes til avgrensning og oppdeling av gulvet. Robust Nivåpinner monteres for å markere høydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp. Vannmengden kan justeres fra ca. 2,5-2,8 liter pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres dersom man ønsker fastere konsistens. For flytende konsistens benyttes maks vannmengde. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse. Ved større arbeidsoppgaver kan det med fordel anvendes pumpe.

Bruksmåte

Robust Avretting – Ute helles (eller pumpes) ut på gulvflaten i strenger systematisk ”vått i vått” parallelt med veggen. Fordel massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen må være mellom 5-50 mm. Massen må legges ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen med tann- sparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap. Før overdekking med tette belegg, som linoleum, vinyl, membraner, er det viktig at avrettingsmassen har oppnådd nok uttørking. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

Ca. 2 kg/mm/m²

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen må være ferdig bearbeidet innen ca. 30 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter 6-8 timer. Kan belegges med keramiske fliser eller Robust Sementmembran etter ca. 12-24 timer. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Den nystøpte avrettingsmassen må ikke utsettes for belastninger, og skal hurtigst mulig etter utlegging, beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høye temperaturer, solbestråling m.m. Det anbefales tett plastikk eller velegnet membranherder. Piggdekk eller andre skarpe gjenstander kan skade overflaten.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet lagret tørt, og ikke har klumper i emballasjen, kan produktet fortsatt benyttes, men kan få noe lengre herdetid.

Tekniske data

• Lagtykkelser: Ca. 5 til 50 mm
• Vanntilsetning: Ca. 2,5-2,8 liter/20 kg
• Forbruk: ca. 2 kg/mm/m²
• Brukstid: ca. 30 minutter
• Herdetid: Gangtrafikk ca. 6-8 timer
• Sementmembran og flis: ca. 12-24 timer
• Sand&tilslag: 0-2 mm
• Utlegningstemperatur: +5°C og +25°C
• Trykkstyrke: 45 MPa etter 28 døgn
• Flytmål (NS/EN 13395-1) < 250 mm

Varedata

• Vare nr.: 148
• Nobb nr. 52888685
• Gtin: 7090040901484

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
Ytelseserklæring – DOP (Nor)