Robust Antifrost

Frostvæske til mørtel og betong. Robust Antifrost senker frysepunktet i sementbaserte produkter som mørtel og betong. Kan benyttes ned til -15 °C. Robust Antifrost er en flytende væske som tilsettes i blandevannet.

Bruksområde

Robust Antifrost benyttes til mørtel, betong og andre sement- baserte produkter hvor temperaturen er under frysepunktet. Anvendelsestemperaturen ligger retningsgivende ned til -15 °C. Effekten av Robust Antifrost kan variere og er avhengig av hvilke sementtyper og hvilke tilsetninger som benyttes. Alle data er basert på laboratorieforsøk. Faktiske målte data kan variere pga. de ulike omstendigheter og er utenfor vår kontroll.

Utblanding

Støpemørtel/Mørtel
Ned til -5°C: 0,15 liter/25 kg mørtel. Ca. 6 liter til 1000 kg mørtel.
Ned til -10°C: 0,35 liter/25 kg mørtel. Ca. 14 liter til 1000 kg mørtel.
Ned til -15°C: 0,70 liter/25 kg mørtel. Ca. 28 liter til 1000 kg mørtel.

Ferdigblandet betong
Ned til -5°C: 0,4 liter/25 kg. Ca. 38 liter pr. 1 m³
Ned til -10°C: 0,7 liter/25 kg. Ca. 67 liter pr. 1 m³
Ned til -15°C: 1,2 liter/25 kg. Ca. 115 liter pr. 1 m³

Robust Antifrost tilsettes i rent blandevann. Blandetiden er ca. 2 til 3 minutter, alt etter betong- eller mørteltype. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

NB! Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. +40°C) for å oppnå en temperatur på +15-20°C i ferdigblandet mørtel. For vintermuring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS-EN 3420. Ved bruk av Robust Antifrost er det økt fare for saltutslag.

Tekniske data

Densitet: 1,35 kg/l
PH verdi: 8
Kloridinnhold: < 0,10%
Tørrstoff: 42%
Alkalieinnhold: < 18%

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper 1 år fra produksjonsdato. Må ikke oppbevares i direkte sollys.

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)