Robust Antifrost

Kloridfri frostvæske til mørtel og betong. Robust Antifrost senker frysepunktet i sementbaserte produkter som mørtel og betong. Den akselerer herdetiden ved å utjevne temperaturforskjellen. Robust Antifrost tilsettes blandevannet og kan benyttes ned til -15°C.

Description

Beskrivelse

Robust Antifrost er et tilsetningsstoff som senker frysepunktet, akselerer herdetiden ved å utjevne temperaturforskjellen og gir mørtelen en betydelig høyere tidligfasthet til å motstå frysning i lave temperaturer. Robust Antifrost kan benyttes i sementbaserte produkter som mørtel og betong. Robust Antifrost er en flytende væske som tilsettes i blandevannet og kan benyttes ned til -15°C. Robust Antifrost inneholder ikke klorider som kan forårsake armeringskorrusjon og påvirker ikke åpentiden eller konsistensen på mørtelen.

Bruksområde

Robust Antifrost benyttes til mørtel, betong og andre egnede sementbaserte produkter når temperaturen er under frysepunktet. Anvendelsestemperaturen ligger retningsgivende ned til -15°C. Effekten av Robust Antifrost kan variere og er avhengig av hvilke sementtyper og hvilke tilsetninger som benyttes.

Utblanding

Robust Antifrost tilsettes blandevannet og erstatter tilsvarende mengde vann. Blandetiden er ca. 2 til 3 minutter, alt etter betong- eller mørteltype. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. NB! Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. +40°C) for å oppnå en temperatur på +15-20°C i ferdigblandet mørtel. For vinter- muring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS-EN 3420.

Forbruk

Ca. 0,1-0,5 liter pr. 20kg sekk. Se tabell.

Utblanding pr. 20 kg mørtel

 • Ned til -5°C: 0,12 liter pr. 20 kg
 • Ned til -10°C: 0,28 liter pr. 20 kg
 • Ned til -15°C: 0,56 liter pr. 20 kg

Utblanding pr. 1000 kg big-bag

 • Ned til -5°C: 6 liter pr. big-bag
 • Ned til -10°C: 14 liter pr. big-bag
 • Ned til -15°C: 28 liter pr. big-bag

Utblanding

Robust Antifrost tilsettes blandevannet og erstatter tilsvarende mengde vann. Blandetiden er ca. 2 til 3 minutter, alt etter betong- eller mørteltype. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. NB! Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. +40°C) for å oppnå en temperatur på +15-20°C i ferdigblandet mørtel. For vintermuring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS-EN 3420. Ved bruk av Robust Antifrost er det økt fare for saltutslag.

Tekniske data

 • Densitet: 1,35 kg/liter
 • PH verdi: 8
 • Kloridinnhold: < 0,10%
 • Tørrstoff: 42%
 • Alkalieinnhold: < 18%
 • UFI: MAM0-50V9-C00N-P60F

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Må ikke oppbevares i direkte sollys.

Vare nr.:

 • Vare nr.: 127
 • Nobb: 53561756
 • Gtin: 7090040901279

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)