Robust Antifrost

Frostveske til mørtel og betong. Robust Antifrost senker frysepunktet i sementbaserte produkter som mørtel og betong. Kan benyttes ned til -15°C. Robust Antifrost er en flytende væske som tilsettes i blandevannet.

Description

Bruksområde

Robust Antifrost senker frysepunktet i sementbaserte produkter som mørtel og betong. Kan benyttes ned til -15°C. Robust Antifrost er en flytende væske som tilsettes i blandevannet.

Bruksområde

Robust Antifrost benyttes til mørtel, betong og andre egnede sementbaserte produkter hvor temperaturen er under frysepunktet. Anvendelsestemperaturen ligger retningsgivende ned til -15 °C. Effekten av Robust Antifrost kan variere og er avhengig av hvilke sementtyper og hvilke tilsetninger som benyttes. Alle data er basert på laboratorieforsøk. Faktiske målte data kan variere pga. de ulike omstendigheter og er utenfor vår kontroll.

Utblanding

Utblanding pr. 20 kg mørtel

 • Ned til -5°C: 0,12 liter pr. 20 kg
 • Ned til -10°C: 0,28 liter pr. 20 kg
 • Ned til -15°C: 0,56 liter pr. 20 kg

Utblanding pr. 20 kg betong

 • Ned til -5°C: 0,32 liter pr. 20 kg
 • Ned til -10°C: 0,56 liter pr. 20 kg
 • Ned til -15°C: 0,96 liter pr. 20 kg

Robust Antifrost tilsettes i rent blandevann. Blandetiden er ca. 2 til 3 minutter, alt etter betong- eller mørteltype. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

NB! Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. +40°C) for å oppnå en temperatur på +15-20°C i ferdigblandet mørtel. For vintermuring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS-EN 3420. Ved bruk av Robust Antifrost er det økt fare for saltutslag.

Tekniske data

 • Densitet: 1,35 kg/liter
 • PH verdi: 8
 • Kloridinnhold: < 0,10%
 • Tørrstoff: 42%
 • Alkalieinnhold: < 18%

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Må ikke oppbevares i direkte sollys.

Vare nr.:

 • Vare nr.: 127
 • Nobb: 53561756
 • Gtin: 7090040901279

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)