Robust Epoxy – Primer&Maling

Slitesterk epoxy til stabile underlag på gulv og vegg både innen- og utendørs. Benyttes som slitesterk gulvmaling eller som belegg i >3mm i f.eks. garager, kjellerrom, lett industrigulv og som primer for vanskelige underlag før støping og avretting. NB! Ny 5kg emballasje skal ikke tynnes med vann.

Description

NB! Filmen viser tidligere versjon av produktet Robust Epoxy Primer&Maling.

Beskrivelse

Robust Epoxy Primer&Maling er en sterk vannfast epoxy som benyttes som primer eller maling på de fleste stabile underlag som f.eks. mur og betong. Benyttes på både gulv og vegg utsatt for mekanisk slitasje, vannsøl, oljer i bolig, lett industri og handel. Velegnet til garasjer, vaskerom, driftsrom, kjellerrom, trapper, lagerhaller mm. Epoxyen kan også benyttes på vegg i f.eks. vaskeanlegg, fjøs og husdyrrom el. og gir en sterk og lett vaskbar overflate som er motstandsdyktig mot fleste kjemikalier og løsemidler. Epoxyen benyttes også som primer med Robust Kvartssand før avretting eller støping.

Forarbeid

Underlaget skal være tørt, fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Større hull og skader sparkles/reparares med en egnet sparkel- og reparasjonsmasse for best resultat. Bom og sprekker i underlaget limes med Robust Betonglim. Se eget produktdatablad. Ujevnheter i underlaget vil bli synlig gjennom epoxyen. Tidligere malte flater vaskes med avfettende rengjøringsmiddel (ikke whitesprit/ rødsprit e.l.) og ved behov bør underlaget slipes/blastres før påføring av epoxy for å sikre god heft. Underlag hvor det er benyttet membranherder e.l. kan gi dårlig vedheft. Sjekk derfor vedheft eller slip og fjern membranherderen før videre behandling. Underlaget skal ha en trekkstyrke (vedheft) på min. 1,5 MPa i overflaten. Nystøpt betong, støp eller avretting må være ferdig herdet før påføring av epoxy. Følg leverandørens anbefalinger om påføring av andre belegg. Den relative fuktigheten i alle underlag må være under 95% RF.

NB! Som en enkel test, for å se om det er fuktighet i underlaget, kan det monteres en transparent plastfolie med tape på et lite område (ca. 1m2) på gulvet og la dette stå over natten. Dannes det dugg eller at underlaget blir mørkere under plasten, er underlaget for fuktig og må tørke lengre.

Utblanding

Komp. A blandes med komp. B og blandes godt med en saktegående blandevisp og drill. Ikke påfør epoxyen direkte fra spannet, men hell først blandingen over i en rent spann og bland en gang til. Dette for å sikre at begge komponenter blir blandet. Brukstid er ca 30. min. Når begge komponenter blandes i spannet, må hele settet benyttes. Robust Epoxy bør oppbevares i romtemperatur i ett døgn før bruk for bedre bruksegenskaper. NB! Epoxyen skal ikke tynnes med vann.

Bruksmåte

Som maling: Alle overflater som ikke skal påføres epoxy bør maskeres. Påfør først epoxyen med en flat pensel langs kanter, vegger og søyler. Mal deretter resten av overflaten med kost eller rull. For å sikre jevn farge, bør epoxyen påføres i min. 2 strøk innen 6-24 timer. Går det mer enn 24 timer må epoxyen mattslipes før overmaling. Benytt gjerne piggsko ved maling av større arealer. 2 strøk anbefales i de fleste tilfeller. 3 strøk der det er større påkjenninger. Filmtykkelse pr. strøk er ca. 0,2-0,3mm.

NB! Epoxyen kan også benyttes på andre stabile underlag som tre eller sponplater, men er ikke egnet til underlag med risiko for bevegelse da dette kan føre til sprekker eller riss i epoxyen. Sammenlignet med enkomponente gulvmalinger, gir tokomponente epoxymalinger en vesentlig bedre beskyttelse mot både slitasje og kjemikalier. Robust Epoxy avgir ingen farlige stoffer kan også benyttes i dammer, brønner og tanker som er i kontakt med drikkevann og fisk. Forbruk som maling: ca. 0,2-0,3 kg/m2 pr. strøk. Et spann rekker til ca: 17-25m2 pr. strøk.

Sklisikring: Som sklisikring kan første strøk av epoxy tilsettes inntil 1,5 dl Robust Kvartssand pr. kg epoxy eller ca. 7,5 dl for hele spannet. Strø forsiktig sanden inn i epoxyen mens den blandes med saktegående blandevisp for å unngå klumper. Alternativt kan sklisikring også utføres ved å strø Robust Kvartssand på det første epoxystrøket mens den er våt. Påfør ønsket mengde kvartssand. Dagen etter støvsuges overflaten for løs sand før andre strøk med Robust Epoxy påføres som sluttstrøk. Sanden gir en grovere overflate med god sklisikring.

Som belegg: Robust Epoxy Primer&Maling kan også påføres som tynnbelegg i 1-3 mm tykkelse pr. påføring. Benytt tannsparkel, stålsparkel eller nivårake og en fin piggrulle for å fjerne eventuelle luftbobler i overflaten. Ved påføring av flere lag må neste strøk påføres innen 6-24 timer. Går det mer enn 24 timer må epoxyen mattslipes før videre påføring. Forbruk som belegg: ca. 1,4 kg/mm/m2 Et spann rekker til ca: 3,6m2 i 1 mm tykkelse.

Som primer: For best resultat påføres epoxyen på underlaget med kost eller rull og overflaten sandstrøs og mettes helt med Robust Kvartssand. Bare flekker av epoxy uten sand gir ingen heft og må påføres mer kvartssand mens epoxyen er våt. Benytt ca. 2-3 kg sand pr. m2. Når epoxyen har herdet skal den overflødige sanden støvsuges fra underlaget og overflaten er klar til videre avretting eller støping. Dette er den sikreste primerløsningen for alle betongunderlag som sikrer god heft og redusrer risikoen for “pinholes” i overflaten på f.eks. Robust Avretting. Forbruk som primer: ca. 0,2-0,3 kg/m2 pr. strøk. Et spann rekker til ca: 17-25 pr. strøk.

Epoxymørtel: For utblanding av epoxymørtel skal det tilsettes ca. 1 del epoxy med ca. 5 deler Robust Kvartssand. Epoxymørtel skal ha en formbar konsistens, men kan tilpasses etter behov. Det er viktig at massen blir blandet godt for å få full styrke. Minimum påføringstemperatur er +10°C; dette gjelder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal også være over +15°C ved bruk. Verktøy rengjøres med Xylen eller Isopropanol. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.

Forbruk

Primer: ca. 0,3 kg/m2. Maling: ca. 0,5 kg/m2

Tørketid +20°C og 50% RF

 • Støvtørr: ca 4-6 timer
 • Gangbar: ca 10-15 timer
 • Overmalbar: mellom 6-24 timer

Gjennomherdet (belastes med f.eks bil): 6 døgn For beste bruksegenskaper bør epoxyen oppbevares i romtemperatur. Brukstemperatur er +10 til +35°C. Høy luftfuktighet, nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter, vil redusere flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig herding. Epoxyen bør beskyttes mot for hurtig herding ved trekk, stigende temperatur, solbestråling m.m. Bruk samme batchnr. på samme strøk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Benytt beskyttelseshansker og unngå hudkontakt. Sørg for god utlufting og luftsirkulasjon ved påføringen og under tørketiden. Dårlig ventilasjon, for lav temperatur og høy luftfuktighet kan gi mattskjolding og dårlig herding.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Tekniske data

 • Utblanding: Komp A + Komp B blandes
 • Forbruk:
  • Maling/Primer: ca. 0,2-0,3 kg/m2 pr. strøk. Forbruk pr. spann rekker til ca.: ca. 17-25m2
  • Belegg: ca. 1,4 kg/mm/m2
 • Brukstid: ca. 30 minutter
 • Tørketid:
  • Støvtørr: ca. 6-8 timer
  • Gangbar: ca. 10-15 timer
  • Tid mellom strøkene: ca. 6-24 timer
  • Gjennomherdet: ca. 6 døgn
 • Fukt i underlagt: 95% RF
 • Egenvekt (Komp A+B): 1,4 kg/l
 • Filmtykkelse: ca. 0,2-0,3 mm pr. strøk
 • Størrelse: Komp A: 4 kg Størrelse: Komp B: 1 kg
 • Tørrstoff (vekt %): 100
 • Arbeidstemperatur: +10°C og +35°C
 • Rengjøring: Xylen eller Isopropanol
 • Glans: Blank, 55-70
 • Farge: Grå – RAL 7038 – NCS 3000N

Dokumentasjon

Ny versjon:

Tidligere versjon:

Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad. Komp A
Sikkerhetsdatablad. Komp B