Robust Avretting-Inne- 5-60mm

Hurtigherdende, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk i 5-60mm tykkelse. Velegnet til avretting av gulv med fall (f.eks. bad) eller rette gulv (gang og stuer mm) og benyttes til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. Egner seg til avretting av underlag som betonggulv, betongelementer, spon, tre, flis- og klinkergulv. Velegnet som underlag til parkett, tepper, linoleum, vinyl, tregulv, fliser og klinkergulv mm.

Categories: , Tags: ,

Description

Beskrivelse

Hurtigherdende, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk. Velegnet for avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flise- og klinkergulv, og som underlag til parkett, tepper, linoleum, vinyl, tregulv, fliser og klinkergulv mm. Med sitt høye innhold av polymer er Robust Avretting – Inne slitesterkt og hefter godt til underlaget. Det egner seg derfor svært godt som ferdig gulvoverflate i kontorer, institusjoner, lagerlokaler og andre lett belastede områder. De fleste epoxy- og malingsprodukter kan påføres gulvet. Benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Robust Avretting – Inne alltid overdekkes med Robust Våtroms- membran eller tett belegg.

 • Kan legges i lagtykkelse fra 5-60 mm.
 • Til avretting av gulv med fall (f.eks. bad) eller rette gulv (gang og stuer mm).
 • Pumpbar og selvutjevnende. Skal kun tilsettes vann.
 • Avrettingsmasse også egnet som ferdig gulv.
 • Svinn- kompensert til utlegging av store fugefrie arealer.
 • Hurtigtørkende. Gangtrafikk etter 1-3 timer.
 • Kan legges membran/tette belegg etter ca 12-24 timer.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med Robust Gulv&Vegg. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Robust Primer. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Følg anvisning på pakken.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis eller andre glatte underlag primes med Robust Primer eller Robust Primer – Universal. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Unngå at det dannes dammer. Følg bruksanvisning på primeren.

Når avrettingsmasse skal benyttes som ferdig gulvoverflate skal det først primes med Robust Epoxy Primer & Maling. Primeren skal sandstrøs med Robust Sand. Følg bruksanvisning på primeren.

Robust Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes Robust Gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før avrettingen begynner. Robust Stenglist benyttes til avgrensning og oppdeling av gulvet. Robust Nivåpinner monteres for å markere høydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp. Vannmengden kan justeres fra ca. 3-3,8 liter pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres dersom man ønsker fastere konsistens. For flytende konsistens benyttes maks vannmengde. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse. Ved større arbeidsoppgaver kan det med fordel anvendes pumpe.

Bruksmåte

Robust Avretting – Inne helles (eller pumpes) ut på gulvflaten i strenger systematisk ”våt-i-våt” parallelt med veggen. Fordel massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen må være mellom 5-60 mm. Massen må legges ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen med tannsparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap. Ved innstøping av elektriske varmekabler er et støpelag på min. 20 mm påkrevd. Tykkelsen med vannbåren varme er avhengig av størrelsen på rørene. På sviktende underlag skal Robust Avretting – Inne legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Robust Gulvarmering. Som ferdig gulvoverflate skal Robust Avretting – Inne etterbehandles med en egnet overflate- behandling, som Robust Topp (matt eller blank). Robust Avretting – Inne skal ikke anvendes utendørs. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

Ca. 1,7 kg/mm/m²

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen må være ferdig bearbeidet innen 15-20 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter 1-3 timer. Keramiske fliser kan monteres etter ca. 3-4 timer. Ved overdekking med våtromsmembran eller tette belegg skal massen tørke 12-24 timer. Etter ca. 1 døgn kan massen belastes med tyngre trafikk. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Avrettingsmassen bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

Tekniske data

 • Lagtykkelser: ca. 5 til 60 mm
 • Vanntilsetning: ca. 3-3,8 liter/20 kg
 • Forbruk: ca. 1,7 kg/mm/m²
 • Brukstid: ca. 15-20 minutter
 • Herdetid: Gangtrafikk: ca. 1-3 timer
 • Flislegging: ca. 3-4 timer
 • Tette belegg: ca. 12-24 timer
 • Sand/tilslag: 0-1 mm
 • Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C
 • Trykkstyrke: 30 MPa etter 28 døgn
 • Flytmål (Ring 50×22 mm): 150-155 mm

Varedata

 • Vare nr.: 152
 • Nobb nr. 52888704
 • Gtin: 7090040901521
 • Emballasje/pall: 48 stk/pall.

Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
Ytelseserklæring – DOP (Nor)