Robust Hurtigstøp

Krympfri støp spesielt utviklet for gulv i våtrom, med eller uten varme. Brukes der det er behov for rask belegging av flis, membran eller gulvbelegg. Robust™ Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon og kan legges ut i lagtykkelser mellom 2-8 cm. Kan benyttes inne og ute. Alle Robust mur- og mørtelprodukter benytter lavkarbonsement fra Norcem.

Beskrivelse

Robust™ Hurtigstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende tørrbetong som benyttes både ute og inne. Robust™ Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2-8 cm og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres fortløpende. Robust™ Hurtigstøp er en krympefri gulvstøp spesielt utviklet med tanke på våtrom. Brukes der det er behov for rask legging av membran, flis eller gulvbelegg. Robust™ Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon mm. Enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Robust™ Hurtigstøp lagt på isolasjon eller ikke-bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp. Anvendelses- temperatur bør ligge mellom +10 og +18˚C, laveste temperatur + 6˚C.

Forarbeid

Overflaten skal være fri for løse partikler, sementslam, fett, olje, støv, gjørme, snø, rim og is. Sugende overflater skal primes med Robust™ Primer – Sugende før støpearbeidet utføres. På puss og betong kan Robust™ Hurtigstøp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 3,5 cm, og skal ha fast kontakt til underlaget. Dette sikres med en gysing. Gysing lages ved å blande litt mørtel pulver med 1 del vann og 1 del Robust™ Primer&Tilsetning til en velling- konsistens. Dette kostes ut som grunning (gysing). Støping kan utføres når gysingen er gangbar.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangsblander, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 1,7-2 liter rent vann til 25 kg Robust™ Hurtigstøp. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte

Robust™ Hurtigstøp legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lirer og brett og kan bearbeides i ca. 1 time. Sørg for å komprimere massen godt. Filtsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres i vann.

Forbruk

25 kg pulver gir ca. 12 liter ferdig masse.

Tørketid +20 °C og 50% RF

Gangbar etter ca. 2-3 timer. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking, for eksempel med plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått. Det skal ikke tilføres ekstra varme og det skal ikke ettervannes. Utlagt hurtigstøp kan tas i bruk eller fliselegges etter 2-3 timer. Skal overflaten påføres membran må massen tørke i minimum 12 timer.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 1,7-2 liter per 25 kg sekk.
Forbruk: ca. 2 kg/m2/mm.
Gangbar: ca. 2-3 timer.
Brukstid: ca. 1 time.
Største kornstørrelse: 3 mm.
Trykkfasthet: 28 døgn: 30 MPa.


Pakning: 25 kg sekk.
GTIN: 7090040901446
Vare nr.: 144


Dokumentasjon

Produktinfoark (Nor)
Product data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatablad (Nor)