Robust Impregnering

Diffusjonsåpen impregnering til mineralske underlag som kan benyttes til gulv og vegg både innen- og utendørs Velegnet til impregnering av betong, mur, heller, murblokk, puss, slemming, avretting, tegl, takstein (betong og tegl), porøse fliser, keramikk, hobby betong, fuger mm.

NB! Ny og forbedret kvalitet!

Description

Beskrivelse

Robust Impregnering er en miljøvennlig, vannbasert, diffusjonsåpen og ferdigblandet impregnering til sementbaserte og mineralske underlag på gulv og vegg både inne- og utendørs. Robust Impregnering gir en vanntett overflate på vegg og er velegnet til impregnering av betong, heller, murblokk, puss, slemming, avretting, takstein (betong og tegl), tegl, porøse fliser, keramikk, hobby betong, fuger mm. Robust Impregnering gir en usynlig barriere mot vann og beskytter for frostspreng, armeringskorrosjon, kalkutfellinger og gir et enklere renhold/vedlikehold. Robust Impregnering er tyntflytende og trenger dypt inn i overflaten og gir en slitesterk og transparent overflate uten å danne en synlig film på overflaten. Den har lang holdbarhet, er UV stabil, gulner ikke og kan benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs.

Utendørs betongbord behandlet med Robust Imregnering

Glatt betongvegg som er påført Robust Impregnering i 1 strøk (Et lite felt på venstre side av veggen)

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv, fett, olje eller annen forurensing som kan forhindre heft og inntrengning til underlaget. Før påføring av Robust Impregnering bør overflaten vaskes med egnet vaskemiddel og høytrykkspyles.

Bruksmåte

Impregnering – Robust Impregnering påføres med rull, kost eller lavtrykksprøyte. Ved påføring med rull, benyttes en korthåret rull og påføres i 1 til 2 strøk, alt etter underlagets porøsitet. Meget sugende eller porøse overflater bør impregneres et ekstra strøk innen 3 timer for best effekt. Robust Impregnering påføres til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer eller striper i overflaten. Dette kan bli synlig når væsken har herder. Det anbefales å prøve impregneringen på mindre arealer før bruk for å se om ønsket overflate oppnås før endelig påføring. Robust Impregnering leveres klar til bruk og skal ikke tynnes med vann. Vend flasken før bruk, slik at væsken fremstår som ensartet og homogen. Søl på glass og vinduer må rengjøres med vann umiddelbart. Produktet avgir ingen farlige gasser, verken under påføring eller i senere bruk. Etter påføring er det viktig å beskytte overflaten mot regn, støv og skitt, inntil overflaten er helt tørr, herdet og bruksklar. På gulv bør ikke gjenstander plasseres på overflaten før etter ca. 1 døgn for å unngå merker i overflaten.

Ved bruk som tilsetning – Robust Impregnering kan også tilsettes blandevannet til sementbaserte produkter som Robust Støpemørtel og Robust Mur&Pussmørtel mm. for en tettere og mer vannavvisende overflate. Erstatt 1/3 av blandevannet med Robust Impregnering og bland mørtelen godt.

Forbruk

 • Impregnering: Ca. 0,1 liter/m² pr. strøk. 1 liter rekker til ca. 8-10m²
 • Som tilsetning: Erstatt 1/3 av blandevannet til mørtelen.

Tørketid

 • ca. 1 time.
 • Maks effekt: ca. 24 timer

NB. Skal ikke benyttes på naturstein som f.eks. skifer og marmor. Underlagets temperatur kan ikke være under +5˚C. Optimal temperatur i lokalet er mellom +10˚C og +25˚C. Sørg for god ventilasjon under og etter påføring. Benytt gummihansker og vernebriller under påføring. Kost, malerruller, sprøyter og annet materiale rengjøres med vann. Tørket impregnering er vanskelig å løse opp. Robust Impregnering er ikke oksiderende. På tidligere impregnerte overflater kan være vanskelig å få heft pga. av den hydrofoberte effekten og må slipes og primes med egnet primer før annen overflatebehandling påføres.

Tekniske data

 • Forbruk: ca. 0,1 liter/m²
 • Tørketid: ca. 1 time
 • Full vannavstøtende effekt: ca. 24 timer
 • Påføringstemperatur: Minimum +5ºC
 • Egenvekt: 1± 0.03 g/cm³
 • pH-verdi: 8 +/- 0,5
 • Kokepunkt: >100ºC
 • Viskositet: 2 mPa.s
 • Rengjøring: Med vann
 • Farge: Melkehvit (våt) Transparent (Tørr)
 • Vannopptak: <7,5% sammenlignet med ubehandlet prøve
 • Alkalieresistens: <10% etter senkning i alkalieoppløsning

Sikkerhet. Produktet er klassifisert som ikke farlig iht. EC regulativ 1272/2008(CLP) (med senere oppdateringer og tilføyelser). Lagring. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares frostfritt. Vend/rist emballasjen før bruk.

Produktdata

 • Vare nr: 303
 • Nobb: 55159054
 • Gtin F-pack (Stk) 7090040903037
 • Gtin D-pack (Kartong) 7090040905208
 • Gtin T-pack (Pall) 7090040907486
 • Antall pr. kartong: 6 stk
 • Antall kartonger pr pall: 84 stk
 • Antall pr pall: 504 stk

Dokumentasjon