Robust Våtromsmembran

Ferdigblandet smøremembran til tetting av våtrom. Vanntett, løsemiddelfri, elastisk membran for innendørs bruk til profesjonell tetting av våtrom og andre fuktbelastede overflater innendørs.

Categories: ,

Description

Beskrivelse
Vanntett, løsemiddelfri, elastisk membran for innendørs bruk til profesjonell tetting av våtrom og andre fuktbelastede overflater innendørs. Benyttes på gulv og vegg. Membranen skal dekkes med keramiske fliser eller egnet materiale. Benyttes på stabile underlag som betong, puss, bygningsplater av gips-, sement-, kalsiumsilikat, samt våtromsplater med kjerne av isolasjonsmateriale. Kan også benyttes til å beskytte interiør på gulv og vegg som er spesielt utsatt for fukt. F.eks offentlige våtrom, skoler og idrettsanlegg. Det skal kun benyttes sementbaserte flislim på membranen. Membranen tørker raskt og er luktfri etter påføring. ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning.

Forarbeid
Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett, sprekker, sår og skader i underlaget utbedres i forkant. Yttervegg – Vegger mot kalde rom skal ikke ha plastfolie eller dampsperre mellom isolasjon og veggkledning. Det skal primes med Robust™ Primer Våtrom for å oppnå tilstrekkelig SD verdi (damptetthet).
Sugende underlag – Primes med Robust™ Primer – Våtrom (kun på vegg), eller Robust™ Primer (se anvisning primer).
Ikke sugende underlag – Vaskes grundig og primes med Robust™ Primer eller Robust™ Primer Universal (se anvisning primer).

Utblanding
Klar til bruk, eventuelt væskeoppflyt røres godt inn før bruk.

Bruksmåte
Overgang gulv/vegg og plateskjøter – I alle overganger mellom gulv/vegg, plateskjøter og i hjørner skal Robust™ Membranbånd legges. Påfør først et godt strøk med membran i overgangen(skjøten) og legg membranbåndet i den våte membranen. Deretter skal membranbåndets ”overside” fortløpende påføres et strøk med membran. Mot hjørner avsluttes det ved at membranbåndet kuttes mot hjørnet. Hjørner – Robust™ Hjørnemansjetter legges i innvendige og utvendige hjørner. Mansjettene skal overlappe membranbåndet med ca. 5 cm. Påfør først et godt strøk med membran i hjørnene og legg hjørnemansjetten i den våte membranen. Deretter skal hjørnemansjettens ”overside” fortløpende påføres et fyldig strøk membran.

Rørgjennomføringer – Til alle rørgjennomføringer skal Robust™ Rørmansjetter benyttes. Velg riktig størrelse på mansjetten som benyttes, slik at tettingen blir optimal. Påfør først et godt strøk med membran rundt rørgjennomføringen og tre så rørmansjetten rundt røret og inn i den våte membranen. Fortløpende skal rørmansjettens ”overside” påføres et strøk med membran. Sørg for å mette hele området med eksponert filt. Unngå å smøre membran på rørdeler.

Sluk – Til tetting rundt sluk skal Robust™ Slukmansjett monteres. Benytt slukforlenger der sluket må heves for å flukte med gulvflaten. Fjern først klemringen i sluket. Påfør så et godt strøk med membran rundt slukåpningen og legg slukmansjetten i den våte membranen. Sørg for at luftlommer unngås. Deretter skal slukmansjettens ”overside” påføres et strøk med membran. Vent til membranen har herdet før klemringen monteres. Når klemringen er montert, dekkes denne med et fyldig strøk membran. Bruk håndkraft når slukringen monteres.

Vegg/gulvflater – Det skal påføres min 2-3 fyldige strøk med membran på øvrige flater. Membranen påføres med rull eller pensel. Trente membranleggere kan også benytte egnet spatel. Membranen skal påføres i jevne tykkelser på alle overflater. Tørketiden er ca. 3 timer mellom hver påføring. Tørketiden er avhengig av tykkelse og herdeforhold. Beskytt utlagt membran, slik at det ikke oppstår sår i membranen før den tildekkes. Keramiske fliser kan monteres når membranen er gjennomherdet. Rengjøring – Verktøy og utstyr kan være vanskelig å rengjøre. Vaskes med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk
Forbruk: Ca. 1,5kg/m² for både gulv og vegg.
Ca. 0,4-0,8 kg/m² pr strøk avhengig av underlag og påføringsmetode. Det kan kryss-strykes ”vått i vått” for å oppnå fyldige(tykkere) sjikt. Ca. 1kg/m² til min. lagtykkelse > 0,5mm. Ca. 1,8kg/m² til lagtykkelse 1mm.

Tørketid. +20°C og 50% RF
Ca. 3 timer mellom strøkene avhengig av tykkelse og herdeforhold. Membranen skal være gjennomherdet før montering av keramiske fliser, tørketid kan variere fra ca. 6-12 timer. Ikke utfør arbeidet i luft- og overflatetemperaturer på under +5°C eller over +30°C.

Lagring
Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

  • Min. tykkelse: ≥ 0.5 mm. Ca. 1 kg/m².
  • Tetthet: 1,5 g/cm3 SD verdi (damptetthet): 80m (i kombinasjon med Robust™ Primer – Våtrom).
  • Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C og 50% RF.
  • Forbruk: ca. 0,4-0,8 kg/m² pr. lag.
  • Tørketid: Mellom hver påføring: ca. 3 timer.
  • Før montering av keramiske fliser: 6-12 timer.
  • Viskositet: 13000 mPa x s.
  • Tørrstoffinnhold: 73%.
  • pH verdi: 8,5.

Dokumentasjon

Robust Våtromsystem

Se vår beskrivelse for riktig oppbygning av bad og våtrom