Robust Vanntett Mur

Til tetting av alle typer mur- og betong- konstruksjoner som kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg mm. Innendørs og utendørs. Til tetting både over og under bakken med negativt og positivt vanntrykk. Gir en diffusjonsåpen overflate.

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Robust Vanntett Mur er en vanntett og diffusjonsåpen overflatbehandling som benyttes til tetting av alle typer stabile underlag av mur, puss, betong, lettklinker, tegl mm. Velegnet til bruk på fasade, grunnmur, kjellervegg, dam, brønn, pipe mm. og kan benyttes til tetting både over og under bakken med positivt og negativt vanntrykk. Robust Vanntett Mur kan påføres som slemming eller som puss i tynne sjikt (2-5mm) på både nye og eldre bygg som tidligere er murt og pusset. Robust Vanntett Mur kan også benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Større hull, skader og fuger i muren bør fylles/repareres med en egnet reparasjons- masse før slemming/pussing. Sugende underlag forvannes eller primes med Robust Primer (Se egen beskrivelse.) til overflaten er mettet. Unngå vannfilm på overflaten. For å motvirke utfellinger fra underlaget, anbefales det alltid å benytte primer som forbehandling. Plast- og andre tette malinger på underlaget bør fjernes.

Utblanding

Vannmengde: ca. 3,6 liter/15kg. Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La slemmingen hvile i 4-5 min, og bland deretter massen i ca. 2-3 min. Juster vannmengden og bland til riktig konsistens for slemming eller pussing. Som slemming skal blandingen være lett å stryke på, men skal ikke renne.

Vannmengde (pr. 15kg sekk)

 • Puss: 2,8-3,1 liter
 • Slemming: 3,5-3,8 liter
 • Sprøytbar: 3,6-3,9 liter

NB. Benytt rent vann, verktøy og blandeutstyr for å unngå misfarging ved blanding og påføring. Viktig å ha lik vannmengde på alle utblandinger for å forhindre fargeforskjeller i overflaten.

Bruksmåte

Robust Vanntett Mur påføres med slemmekost, pussbrett eller sprøyte i ett eller flere strøk. Ved å tilpasse vannmengden kan slemmingen påføres med kost, brett, rull eller puss-sprøyte. Det første laget må påføres i et jevnt sjikt uten luftbobler og påføring bør skje sammenhengende til hele flaten/veggen er dekket. Maksimal heft og tetting oppnås ved å påføre første strøk som slemming med slemmekost og andre strøk påføres som puss med pussbrett og filses til en glatt og jevn overflate. Unngå porer og hull i overflaten. Overflaten må tørke i ca. 2 timer før overflaten kan forvannes og 2. strøk påføres. Opphold og avslutninger bør gjøres naturlig ved hjørner, skjøter eller lignende for å unngå farge eller struktur forskjeller. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

NB! Ved bruk på gulv med gang- eller biltrafikk, må Robust Vanntett Mur tildekkes med en egnet sliteflate som f.eks. heller, fliser, terrassedekke, påstøp, avretting mm. Uten dette kan slemmingen bli slitt, skadet og miste sin effekt. På vegg kan Robust Vanntett Mur stå eksponert uten annen overflatebehandling og har en dekorativ lysgrå farge.

Lettklinker: På lettklinker kan Robust Vanntett Mur påføres direkte som slemming eller puss, men fuger og andre hull/skader bør først være utbedret med en egnet reparasjonsmørtel før Robust Vannett Mur påføres. For å forhindre synlige fuger/blokker bør underlaget primes og påføres min 2 strøk Robust Primer. Se egen beskrivelse. Maksimal heft og tetting oppnås ved å påføre første strøk som slemming med slemmekost og andre strøk påføres som puss med stålbrett/ pussbrett til en glatt og jevn overflate. Unngå porer/hull i overflaten.

Forbruk

Ca. 1 kg/m² pr. strøk. Det er anbefalt å legge 1-3 strøk i en total tykkelse på ca. 2-5mm tykkelse.

Tørketid +20°C og 50% RF

Ca. 2-3 timer mellom strøkene. Full herdetid: ca. 24 timer. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +5°C, dette gjelder også for underlaget. Unngå å påføre produktet på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Beskytt overflaten til overflaten har herdet ferdig. Ved høye temperaturer anbefales å ettervanne pussen med finspredende munnstykke etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de krom- reduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 2,8-3,9 liter/15kg
 • Forbruk (pr strøk): ca. 1 kg/m²
 • Anbefalt antall strøk: 1-3 strøk
 • Tykkelse: ca. 2-5mm
 • Brukstid: ca. 1 time
 • Tørketid: ca. 24 timer
 • Trykkstyrke: ≥ 10Mpa Klasse R1
 • Kloridinnhold: ≤ 0,05%
 • Vedheft: > 1 Mpa
 • Sand/tilslag: 0-0,5 mm
 • Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C
 • Klasse: NS-EN 1504-2
 • PH verdi: 13
 • Farge: Lysgrå

NB. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Varedata

 • Emballasje/pall: 15kg plastsekk. 66 stk/pall.
 • Vare nr.: 231
 • Nobb nr. 60154157
 • Gtin: 7090040902313

 

 • Emballasje/pall: 15 kg spann. 24 stk/pall.
 • Vare nr.: 100
 • Nobb nr. 52889143
 • Gtin: 7090040901002

Dokumentasjon

15kg plastsekk:

15kg spann:

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)