Robust Vanntett Mur

Til tetting av alle typer mur- og betong- konstruksjoner som kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg mm. Innendørs og utendørs. Til tetting både over og under bakken med negativt og positivt vanntrykk. Gir en diffusjonsåpen overflate.

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Vanntett, hurtigherdende slemming for tetting av alle typer mur- og betong- konstruksjoner som kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg mm. Benyttes på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Til tetting både over og under bakken med negativt og positivt vanntrykk inntil 1,5 bar.

Forarbeid

Alle lastbærende og støvfrie overflater som betong, alle typer murverk, lettklinker, kalksement puss, sement puss, syntetiske polymerpuss, og maling er egnede overflater. Alt løst materiale, mykt og oppsmuldret puss, samt skitt og avskallet maling må fjernes. Sår og skader må utbedres med Robust™ Gulv&Vegg eller Robust™ Multimur for å jevne ut underlaget før før slemmingen påføres. Overflaten forvannes før Robust™ Vanntett Mur påføres.

Utblanding

En 15 kg spann skal blandes med ca. 3,6 liter rent vann. Utblanding foretas med drill og blandevisp. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpefri masse som kan påføres med bredsparkel, glattebrett eller slemmekost. La blandingen hvile i ca. 3 min. før en siste utblanding foretas. Brukstid utblandet masse er ca. 45 min, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

Robust™ Vanntett Slemming påføres for hånd eller med egnet pumpe/ sprøyte. For hånd, påføres slemmingen med bredsparkel, glattebrett eller slemmekost i min. 2 lag. Det første laget må påføres i et jevnt sjikt på 1-2 mm uten luftbobler. Overflaten må tørke i ca. 2 timer før overflaten forvannes og 2. strøk påføres i 2-3mm tykkelse. Max tykkelse er 5 mm.

Forbruk

Ca. 1,7 kg/m2/mm. 15 kg spann gir ca. 10,5 liter ferdig masse.

Tørketid +20 og 50% RF

Ca. 1 døgn, avhengig av herdeforholdene. Fersk masse må beskyttes mot for hurtig uttørking, samt mot ugunstige værforhold (regn, høye/lave temperaturer, frost etc.). Ikke utfør arbeidet i luft- og overflate- temperaturer på under +5°C eller over +30°C.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning, i inntil 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 3,6 liter pr. 15 kg spann.
Forbruk:
ca. 1,7 kg/mm/m².
Brukstid: ca. 45 min.
Tørketid: ca. 24 timer.
Tykkelser: Uten vanntrykk: 3 mm: ca. 5kg/m² Med vanntrykk: 3-4 mm: ca. 5-6,7kg/m².
Max lagtykkelse: 5 mm: ca. 8,3kg/m².
Regntett: ca. 90 min.
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C.


Pakning: 15 kg spann
GTIN: 7090040901002
Vare nr.: 100


Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Product data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
Safety data sheet (Eng)