Robust Primer

Primer og mørteltilsetning – Til priming av underlag før avretting, pussing, flisarbeid, slemming, reparasjon mm. Trekker godt inn underlaget og sikrer god heft, forsterker og støvbinder porøse overflater på gulv og vegg både innen- og utendørs.

Description

Beskrivelse

Robust Primer er en diffusjonsåpen primer og tilsetning som benyttes på de fleste underlag for å sikre god heft for påfølgende overflate- behandling på både gulv og vegg. Robust Primer kan benyttes på sugende og ikke sugende underlag som tre, spon, mur, puss, betong, avretting, slemming, keramiske fliser (ikke glaserte) mm. Robust Primer trekker godt inn i underlaget og sikrer god heft, forsterker og støvbinder porøse overflater. Robust Primer benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs. Robust Primer benyttes også som mørteltilsetning til de fleste sementbaserte produkter som slemming, mørtel og betong. Den forbedrer bruksegenskapene, åpningstiden, elastisiteten og heften til underlaget. Ved bruk i en pussmørtel økes slitestyrke på overflaten. Robust Primer reduserer faren for hurtig uttørking, krymp, riss og oppsprekking. Tilsetningen øker vannavvisningsevnen og tettheten på mørtelen. Robust Primer kan også benyttes til utblanding av gysing/grunning for å bedre heften til underlaget ved f.eks. gulvstøp. Robust Primer benyttes på gulv og vegg både inne- og utendørs. Ved bruk av Robust Primer som tilsetning i f.eks. Robust Støpemørtel eller Robust Mur&Pussmørtel som blir benyttet i kombinasjon med Robust Impregnering på overflaten, vil dette gi en vesentlig tettere, mer vannavisende og hydrofobert overflate egnet til bruk både over og under bakken.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Ikke sugende underlag bør avfettes og lett slipes.

Bruksmåte

 • Primer – Blandingsforhold 1:4 (5 liter ferdigblandet primer). Robust Primer benyttes som forbehandling før avretting, pussing, slemming, membran- og flisarbeid, reparasjoner på mur og betong, maling mm. Primeren påføres med kost, rull eller sprøyte. Sørg for at primeren børstes grundig inn i overflaten. Ved påføring med sprøyte, bør overflaten primes minst to ganger og børstes med kost inn i overflaten. Unngå at det dannes dammer. På sugende underlag som mur, puss, betong etc. skal primeren tynnes med 1 del primer og 4 deler vann (1:4). På ikke sugende underlag som flis, vannfast spon etc. benyttes primeren ufortynnet. Avhengig av underlaget kan det være nødvendig å prime i flere runder. Alle underlag skal primes til de er svakt sugende. Det anbefales alltid å utføre påfølgende overflatebehandling på tørr og nylig primet underlag. Gammel og tidligere primede overflater må primes på nytt for å sikre god heft. Forbruk: ca. 0,1-0,25 liter/m². Avhengig av underlaget rekker 1 liter Robust Primer (5 liter ferdigblandet) til ca. 20-48m² pr. strøk.
 • Støvbinder – Blandingsforhold 1:6 (7 liter ferdigblandet primer). Robust Primer kan også benyttes som støvbinder med noe vannavstøtende effekt. Primeren skal da blandes med 1 del primer med 6 deler vann (1:6) og påføres i 1-2 strøk. Robust Primer er motstandsdyktig mot vær og UV-stråling, gulner ikke og har en melkehvit farge ved påføring og får en transparent mettet overflate når den har herdet. Som støvbinder anbefales det å prøve blandingen på mindre arealer før bruk for å vurdere om overflaten får tilfredsstillende utseende. Forbruk: 0,07-0,1 liter/m². Avhengig av underlaget rekker 1 liter Robust Primer (7 liter ferdigblandet) til ca. 48-70 m² pr. strøk.
 • Tilsetning – Blandingsforhold ca. 0,2-0,4 liter/20kg sekk. Robust Primer kan også benyttes som tilsetning til mørtel og betong for å forbedre heft, tetthet og bruksegenskapene til mørtelen. Til f.eks. Robust Mur&Pussmørtel tilsettes ca. 0,2-0,4 liter Robust Primer pr. 20kg sekk. Dette tilsvarer ca. 5-10% av sementvekten av produktet eller ca. 0,05-0,1 liter Robust Primer pr. kg ren sement.
 • Gysing/grunning – Blandingsforhold 1:1+3 deler mørtel (totalt ca. 5 kg ferdig- blandet gysing). Bland 1 del Robust Primer med 1 del rent vann og tilsett 3 deler av egnet sementbasert produkt (Robust Limemørtel, sementmørtel el.). Dette blandes til en jevn velling-konsistens ved langsomt å tilsette pulveret til væsken. Massen kostes deretter ut på det svakt sugende underlaget. Rør om i massen under påføring for å hindre separasjon i blandebøtta. Etterfølgende reparasjon/slitelag skal påføres vått i vått med gysingen. Om gysingen tørker under påføring, skal gysingen fjernes og påføres på nytt. Forbruk: 1 liter Robust Primer rekker til ca. 5 m².

Benytt gummihansker og vernebriller under påføring. Ved påføring må ikke underlagets temperatur komme under +5˚C. Brukstemperatur bør ligge på mellom +10˚C og +25˚C. Dette gjelder også underlaget. Sørg for god ventilasjon under og etter påføring. Kost, ruller, sprøyter og annet verktøy rengjøres straks med vann. Tørket primer kan være vanskelig å fjerne og må fjernes mekanisk fra underlaget.

Tørketid +20°C og 50% RF.

Støvtørr: ca. 15-30 min og kan belegges normalt etter ca. 30 min, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Et fuktig miljø, nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter vil øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper og føre til for hurtig uttørking. Primeren bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Arbeid utendørs må ikke skje ved regn eller risiko for regn i tørketiden. Overflaten skal ha en mettet transparent film overflate før videre arbeid kan utføres.

Tekniske data

 • pH-verdi: 9.5±0.5.
 • Kokepunkt: >100ºC.
 • Viskositet: 30-150 mPas.
 • Tørrstoffinnhold: 47%.
 • Egenvekt: ca. 1,02kg/liter.
 • Farge: Melkehvit (Våt).
 • Transparent som herdet/tørr.

Sikkerhet. Produktet er klassifisert som ikke farlig iht. EC regulativ 1272/2008 (CLP). Avgir ingen farlige gasser, verken under påføring eller i senere bruk. Lagring. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares frostfritt. Vend/rist emballasjen før bruk.

Varedata

Emballasje/pall:

 • 1 liters flaske. 6 stk/kart. 84 kart/pall. 504 stk/pall.
 • 2,5 liters kanne. 4 stk/kart. 48 kart/pall. 192 stk/pall.

Robust Primer 1 liter

 • Vare nr.: 138
 • Nobb nr. 52888602
 • Gtin F-pack (Stk) 7090040901385
 • Gtin D-pack (Kartong) 7090040905185
 • Gtin T-pack (Pall) 7090040907400

Robust Primer 2,5 liter

 • Vare nr.: 140
 • Nobb nr. 52888617
 • Gtin F-pack (Stk) 7090040901408
 • Gtin D-pack (Kartong) 7090040905192
 • Gtin T-pack (Pall) 7090040907417

Dokumentasjon