Robust Gulv&Vegg

Hurtigherdende, lett, spenningsfri universal reparasjons- og sparkelmasse til reparasjonsarbeider på alle underlag av mur, betong, puss, lettklinker, tegl, porebetong og egner seg meget godt til fallbygging, muring, pussing og fylling av skader og hull på både gulv og vegg.

NB! Ny og forbedret kvalitet i 20kg plastsekk og 5kg spann!

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Hurtigherdende, lett, spenningsfri, diffusjonsåpen universal reparasjons- og sparkelmasse til reparasjonsarbeider på alle underlag av mur, betong, puss, lettklinker, tegl, porebetong. Egner seg meget godt til fallbygging, muring, pussing og fylling av skader og hull på både gulv og vegg. De lette fyllstoffene gir et lavere forbruk enn tradisjonelle reparasjonsmasser.

Robust Gulv&Vegg er velegnet til utbedring av f.eks. betong og kjellergulv, til reparasjon og pussing av grunnmur, både over og under bakken på positiv og negativ side. Meget godt egnet til muring og pussing av alle typer mur, reparasjon og pussing av piper av mur, tegl og lettklinker og egner seg godt til å lage hulkil i overgang mellom gulv og vegg. Robust Gulv&Vegg er velegnet til sparkling av fall på bad, våtrom, terrasser og balkonger før f.eks. flislegging. Mørtelen er smidig og lett å bruke, kan legges ut i tynne og tykke lag og hefter meget godt til mineralske underlag uten primer. Mørtelen legges ut i tykkelser fra 0-50 mm pr. påføring, men flere lag kan legges fortløpende når mørtelen har satt seg. Robust Gulv&Vegg benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs og har en betong grå farge. NB! Ved behov for sterkere mørtel med høyere trykkstyrke bør Robust Reparasjon benyttes.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer eller fritt vann på underlaget. Ved reparasjonsarbeider på betong med frilagt armering bør det brukes anbefalt heftbro før mørtelen påføres vått-i-vått. Mineralske underlag kan med fordel kun forvannes. På alle andre underlag må riktig primer benyttes. Velg riktig primer til underlaget.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La mørtelen hvile i 2-3 min, og bland deretter massen i ca. ½ min. Vannforbruk er ca. 3,8-4 liter/20 kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

Bruksmåte

Robust Gulv&Vegg påføres med murskje, pussbrett, stålbrett og kan påføres i 0-50 mm tykkelse pr. påføring. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas som filsing, brettskuring eller med kost når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 30 min, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. For bedre heft til underlaget på f.eks. mur og tegl, kan mørtelen påføres og presses godt inn i underlaget i tynnere første-sjikt, før neste lag legges umiddelbart etter påføring. Massen påføres vått i vått ved påføring av flere sjikt. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. I varmt vær er det en fordel å ettervanne mørtelen når den har herdet. Mørtelen trenger ingen overdekning, og er et velegnet underlag for videre påføring av f.eks. Robust Slemming som en dekorativ hvit eller grå overflatebehandling.

NB! Robust Gulv&Vegg bør ikke benyttes på gamle svake puss- og kalkunderlag. På historiske bygg som f.eks. gamle Kirker, benyttes Robust Kalkmørtel eller NHL mørtel.

Forbruk

 • Ca. 1,4 kg/mm/m².
 • Volum: ca. 14 liter/20 kg.

Tørketid +20°C og 50% RF

Gangbar: ca. 2-3 timer. Flislegges: ca. 4 timer. Membran og andre tette belegg: ca. 24 timer.
Kontroller alltid vann% i underlaget før tett belegg påføres. Verdien må ligge under <85% RF. Temperaturen skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget. Massen beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette bearbeidelig- heten og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 3,8-4 liter pr. sekk
 • Forbruk: 1,4 kg/mm/m²
 • Lagtykkelse: ca. 0-50 mm pr. lag
 • Brukstid: ca. 30 min
 • Gangbar: ca. 2-3 timer
 • Belegges: Flis: ca. 4 timer
 • Membran/tette belegg: ca. 24 timer
 • Sand/tilslag ca. 0-1 mm
 • Trykkstyrke: > 6 Mpa
 • Arbeidstemperatur: +5°C til +25°C
 • Klasse: NS-EN 998-1

Emballasje

Vare nr.

 • 5kg spann: 210
 • 20kg plastsekk: 212

Antall pr. pall:

 • 5kg spann: 54 pr. pall.
 • 20 kg sekk: 48 stk/pall.

Nobb nr.

 • 5kg spann: 52888621
 • 20kg plastsekk: 52888636

F-pack (Gtin)

 • 5kg spann: 7090040902108
 • 20kg plastsekk: 7090040902122

T-pack (Gtin)

 • 5kg spann: 7090040907646
 • 20kg plastsekk: 7090040907653

Dokumentasjon

Ny kvalitet

Tidligere versjon

Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad
Ytelseserklæring – DOP