Robust Forankring

Ekspanderende flytemørtel som har meget gode flyteog vedheftegenskaper til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke. Er også velegnet til støping av betongbord/møbler og potter mm. Kan benyttes til innstøpning av bolter med zink/galvanisert stål.

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Ekspanderende flytemørtel som har meget gode flyte- og vedheftegenskaper til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke. Robust Forankring – er også velegnet til fuging under og mellom prefabrikkerte søyler og betongelementer, til utstøpning av rør i betongelementbygging eller til oppgaver som er vanskelig tilgjengelige med tradisjonelle støpemetoder. Egnet til fuktige og ekstra aggresive miljøer og til områder eksponert for lut eller klorider og kan benyttes til innstøpning av varmeforsinkete (zink/galvanisert stål) bolter og der det er behov for økt sulfatbestandighet.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Metalloverflater skal renses for fett, rust m.m. Sugende flater forvannes, gjerne flere ganger, men unngå vannfilm på overflaten.

Utblanding

Robust Forankring tilsettes 2,8 liter rent vann pr. 20 kg sekk. Ved blanding helles 80% av vannet først i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret under omrøring. Under blanding tilsettes den resterende vannmengde inntil man får en lettflytende mørtel uten klumper. Blandetiden skal være min 3 min. Ved blanding og utlegging kontrolleres det at massen holder godt sammen uten separasjon.

Bruksmåte

Robust Forankring kan legges ut i lagtykkelser fra ca. 10-100 mm. Ved større lagtykkelser (>500mm) kan tilslag av større steinfraksjoner på 20-25% innblandes. Avhengig av underlagets karakter kan store variasjoner i underlaget medføre svinnrevner. For å oppnå optimal utnyttelse av ekspansjonen bør det ikke blandes mer mørtel enn man kan bruke innen ca. 30 min ved +20°C. Robust Forankring fremstår i blandet tilstand som en lettflytende, pumpbar mørtel. Mørtelen kan ved større oppgaver med fordel utlegges ved hjelp av pumpe. Brukstemperaturen skal være mellom +5°C til +30°C.

Forbruk

 • Ca. 2 kg/m²/mm.
 • ca. 10,5 liter/20kg.

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: Ca. 2,8 liter/20kg
 • Forbruk: Ca. 2 kg pr./mm/m²
 • Brukstid: 30 minutter
 • Lett belastning: 1-3 timer
 • Lagtykkelser: ca. 10-100 mm + 20-25% singel/pukk > 500mm
 • Trykkstyrke: 1 døgn: > 35 MPa 7 døgn: > 60 MPa 28 døgn: > 80 MPa
 • Sand/tilslag: 0-2 mm
 • Bøyestyrke: > 9 MPa
 • Luftinnhold: ca. 1,5%
 • Ekspansjon: 0,5-1% PH-verdi: ca. 12,5 (fersk mørtel)
 • Krominnhold: < 2mg/kg sement
 • Miljø: Fri for ammoniakk og formaldehyd
 • Standard NS/EN 1504-3
 • Miljøklasse: Ekstra Aggresivt
 • Eksponeringsklasse: XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3

Varedata

 • Vare nr.: 222
 • Nobb nr. 52889317
 • Gtin: 7090040902221
 • Antall pr. pall: 48 stk/pall

Dokumentasjon