Robust Sement

Robust™ Sement blandes med vann, sand og stein/pukk til en støpemasse som benyttes til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter, i søylesko, flaggstanger, tørkestativ og stolper. NB. Kan kun brukes til støping og ikke til muring. CEM II/B-M 42,5 R. Alle Robust mur- og mørtelprodukter benytter lavkarbonsement fra Norcem.

Beskrivelse

Robust™ Sement blandes med vann, sand og pukk til en støpemasse som kan benyttes til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter, i søylesko, flaggstanger, tørkestativ og stolper. Vi anbefaler å benytte Robust™ Støpemørtel B25 framfor å blande egen støpemasse for optimalt resultat.

Forarbeid

Overflaten skal være fri for løse partikler, sementslam, fett, olje, støv, gjørme, snø, rim og is. Sugende overflater skal forvannes før støpearbeidet utføres, men fritt vann må ikke forekomme. Ved påstøp og reparasjonsarbeid fjernes løs betong og urenheter fra området som skal på støpes. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Fundamenter under bakken må støpes dypt nok eller være beskyttet med egnede masser som stein, pukk, grus o.l, slik at tele/frost ikke får mulighet til å ødelegge fundamentet. Alternativt bør fundamenter beskyttes med isolasjonsplater. Vær oppmerksom på at Robust™ Sement kun kan brukes til støping og ikke til muring.

Utblanding

Blandingsforhold for betong med naturlig blanding av sand og pukk. Sanden må være av god kvalitet uten innslag av salt eller humus. Pukk skal ha maks 16 mm diameter. NB! Ikke saltvann eller myrvann. Benytt tvangs- eller vanlig mørtelblander.

Utblanding pr. 20 kg sekk sement: Sement: 20 kg. Sand: 87 kg. Stein: 50 kg.Vann: 15 liter.
Utblanding pr. 1 m³ ferdig masse: Sement: 380 kgSand: 1700 kg. Stein: 0 kg. Vann: 152 liter.
Utblanding pr. 1.5 m³ ferdig masse m/stein: Sement: 380 kg. Sand: 1700 kg. Stein: 1120 kg. Vann: 152 liter.

Bruksmåte

Mørtelen påføres med pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, uten luftlommer. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å legge på plastfilm eller ettervanne når støpen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2-3 timer. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

20 kg sekk gir ca. 157 kg mørtel. Ferdig blandet mørtel: ca. 75 liter.

Herdetid (+20°C og 50% RF)

Etter 1 døgn oppnår massen en trykkfasthet på ca. 10 MPa. Fersk støp bør ikke utsettes for temperaturer under +5 °C, og ikke lavere enn +2 °C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

 

Tekniske data

Vanntilsetning: Se tabell.
Brukstid: ca. 2-3 timer.
Trykkfasthet: Etter 28 døgn: 30 MPa.
Største stein/pukk tilsetning 16 mm.


Pakning: 20 kg sekk.
GTIN: 7090040901378
Vare nr.: 137


Dokumentasjon

Produktinfoark (Nor)
Product data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatablad (Nor)