Robust Sement

Robust Sement blandes med vann, sand og stein/pukk til en støpemasse som benyttes til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter, i søylesko, flaggstanger, tørkestativ og stolper. NB. Kan kun brukes til støping og ikke til muring. CEM II/B-M 42,5 R. Alle Robust mur- og mørtelprodukter benytter lavkarbonsement fra Norcem.

Categories: , Tag:

Description

Beskrivelse

Robust Sement benyttes til utblanding av støpemørtel eller betong. Som støpemørtel blandes Robust Sement med vann og støpesand (0-3mm) til en støpemørtel som kan benyttes til støpearbeider på gulv i 20-80 mm tykkelse og til støping av trapper, små fundamenter og fylling av støperør mm. Egner seg til reparasjoner og som underlag for naturstein mm. Til større/tykkere støpearbeider lages en grovere betong hvor det tilsettes inntil 30% singel/pukk (8-16mm eller 16-22mm) til støpemørtelen. Se blandetabell. Vi anbefaler å benytte ferdigblandet Robust Støpemørtel framfor å blande egen støpemasse for å sikre riktig blandeforhold og optimalt resultat. NB! Robust Sement kan kun brukes til støping og ikke til muring. Til muring eller pussing bør det benyttes Robust Mur&Pussmørtel, Robust Kalkmørtel eller Robust Murmørtel.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget. Støpetykkelse under 5cm bør alltid være fast forankret med Robust Limemørtel eller gysing. Underlaget slemmes med Robust™ Limemørtel og mørtelen støpes så «vått i vått». Ved gysing lages gysemassen ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Robust Primer & Tilsetning til en vellingkonsistens. Dette kostes ut som grunning (gysing). Støping kan utføres når gysingen er gangbar.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd eller med kraftig drill. Større mengder blandes med tvangsblander eller vanlig mørtelblander. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) med sement, støpesand og evt. singel. Bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpearbeidets art. Se tabell for blandingsforhold sand/singel og vannmengde. Sanden må være av god kvalitet uten innslag av salt eller humus. NB! Ikke benytt saltvann eller myrvann. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

Utblanding som støpemørtel – B25 – Pr. 20 kg sekk Robust Sement
Sement: 20 kg, sand: 96 kg singel: 0 kg vann: 13 liter. Dette gir ca. 56 liter ferdig mørtel.

Utblanding som betong (mørtel + singel) – Pr. 20 kg sekk Robust Sement
Sement: 20 kg, sand: 66 kg, singel: 54 kg og vann: 13 liter. Dette gir ca. 65 liter ferdig mørtel.

Blanding pr. 1 m³ ferdig støpemørtel – B25
Sement: 354 kg, sand: 1721 kg, singel: 0 kg og vann: 230 liter.

Blanding pr. 1 m3 ferdig betong – 8-16mm singel
Sement: 308 kg, sand: 1011 kg, singel: 832 kg og vann: 200 liter
Oppgitte blandingsforhold gir en våt konsistens.

NB! Mengder sand og singel/pukk er beregnet ut i fra tørre materialer.

Bruksmåte

Mørtelen påføres med pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget slik at luftlommer unngås. Filsing/ glatting kan skje så snart massen har satt seg. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder, legge på plastfilm eller ettervanne i 1-2 døgn når støpen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (minimum 5 cm tykkelse) på f.eks. plastfolie, EPS eller XPS bør det legges inn armering. Ved støping med forskaling kan forskalingen fjernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Forbruk som ferdig blandet støpemørtel: 2 kg/mm/m².
Volum: Se tabell.

Tørketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25 °C, dette gjelder også underlaget. Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperatur under +5°C, og ikke lavere enn +2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa. Det anbefales å påføre membran- herder eller plast umiddelbart etter utlegging. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen. Ved høye temperaturer bør det ettervannes i 4-5 dager.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

  • Vanntilsetning: Se tabell
  • Brukstid: ca. 2-3 timer
  • Trykkfasthet: Etter 7 døgn: > 25 MPa Etter 28 døgn: > 30 MPa
  • Største tilsetning/tilslag: 8-16mm eller 16-22mm
  • NB! Innholdet i sekken kan variere +/- 1 kg.

Vare nr.

  • Vare nr.: 137
  • Nobb nr.: 52888481
  • Gtin: 7090040901378
  • Pakning: 20 kg sekk

Dokumentasjon

Produkdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)