Robust Tynnavretting-Inne. 0-30 mm.

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse med meget god flytegenskaper for innendørs bruk. Velegnet for avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flise- og klinkergulv, og som underlag til parkett, tepper, linoleum, vinyl, tregulv, fliser og klinkegulv mm. Slitesterk overflate som kan benyttes som ferdig gulv.

Category:

Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse med meget god flytegenskaper for innendørs bruk. Velegnet for avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flise- og klinkergulv, og som underlag til parkett, tepper, linoleum, vinyl, tregulv, fliser og klinkegulv mm. Med sitt høye innhold av polymer er Robust™ Tynnavretting – Inne særdeles slitesterk og hefter godt til underlaget. Det egner seg derfor svært godt som ferdig gulvoverflate i kontorer, institusjoner, lagerlokaler og andre lett belastede områder. De fleste epoxy og malingsprodukter kan påføres gulvet. I våtrom skal Robust™ Tynnavretting alltid overdekkes med Robust™ Våtromsmembran eller tett belegg.

• Avrettingsmasse som kan benyttes som ferdig gulv.
• Hurtigtørkende. Gangtrafikk etter 1-3 timer.
• Kan legges i lagtykkelse fra 0-30 mm.
• Pumpbar og selvutjevnende.
• Skal kun tilsettes vann.
• Svinn- kompensert til utlegging av store fugefrie arealer.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med Robust™ Gulv&Vegg. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong, puss, sponplater (ikke vannfast) og gipsbaserte plater primes med Robust™ Primer – Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 30 min. Unngå at det dannes dammer.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust™ Primer – Ikke sugende. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes dammer.

Robust™ Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag benyttes Robust™ Gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Robust™ Tynnavretting – Inne må legges ut i min. 20 mm tykkelse. Robust™ Stenglist benyttes til avgrensning og oppdeling av gulvet. Robust™ Nivåpinner monteres for å markere høydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp. Vannmengden kan justeres fra ca. 3,8-4 liter pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres dersom man ønsker fastere konsistens. For flytende konsistens benyttes maks vannmengde. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri og lettflytende masse. Ved større arbeidsoppgaver kan det med fordel anvendes pumpe.

Bruksmåte

Robust™ Tynnavretting helles (eller pumpes) ut på gulvflaten i strenger systematisk ”vått i vått” parallelt med veggen. Fordel massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen må være mellom 0-30 mm. Massen må legges ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen med tannsparkel, piggrulle eller annet egnet redskap. På sviktende underlag skal Robust™ Tynnavretting – Inne legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Robust™ Gulvarmering. Som ferdig gulvoverflate skal Robust™ Tynnavretting – Inne etterbehandles med en egnet overflatebehandling, som Robust™ Topp (matt eller blank). Robust™ Tynnavretting – Inne skal ikke anvendes utendørs. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

Ca. 1,6 kg/m2/mm.

Tørketid +20°C og 50% RF.

Massen må være ferdig bearbeidet innen 15-20 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter 1-3 timer. Keramiske fliser kan monteres etter ca. 3-4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke 12-24 timer. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Avrettingsmassen bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 6 mnd. fra produksjonsdato.

Tekniske data

Lagtykkelser: ca. 0 til 30 mm
Vanntilsetning: ca. 3,8-4 liter pr. sekk
Utlegningstemperatur: +5°C og +25°C
Brukstid: ca. 15-20 minutter
Forbruk: ca. 1,6 kg/mm/m2
Herdetid: Gangtrafikk 1-3 timer
Flislegging: ca. 3-4 timer
Tette belegg: ca. 12-24 timer
Trykkstyrke: 30 MPa etter 28 døgn
Maks kornstørrelse: maks 1 mm


Pakning: 20 kg sekk.
GTIN: 7090040901507
Vare nr.: 150


Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Product data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
Safety Data Sheet (Eng)
Ytelseserklæring – DOP (Nor)