Robust Avretting Inne 10-90mm

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk i lagtykkelse fra 10-90mm. Egner seg til avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flis- og klinkergulv. Velegnet som underlag til fliser og klinkegulv mm. Benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme.

Category:

Beskrivelse

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk i tykke lag. Velegnet for avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flise- og klinkergulv, og som underlag til  fliser og klinkergulv mm. Med sitt høye innhold av polymer er Robust™ Avretting – Inne særdeles slitesterkt og hefter godt til underlaget. De fleste epoxy- og malingsprodukter kan påføres gulvet. Benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Robust™ Avretting – Inne alltid overdekkes med Robust™ Våtroms- membran eller tett belegg.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med Robust™ Gulv&Vegg. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong, puss, sponplater (ikke vannfast) og gipsbaserte plater primes med Robust™ Primer – Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 30 min.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust™ Primer – Ikke sugende. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes dammer.

Robust™ Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes Robust™ Gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Robust™ Avretting – Inne må legges ut i min. 20 mm tykkelse. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før avrettingen begynner. Robust™ Stenglist benyttes til avgrensning og oppdeling av gulvet. Robust™ Nivåpinner monteres for å markere høydene.

Utblanding

Utblanding foretas med drill og blandevisp. Vannmengden kan justeres fra ca. 3-3,2 liter pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres dersom man ønsker fastere konsistens. For flytende konsistens benyttes maks vannmengde. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse. Ved større arbeidsoppgaver kan det med fordel anvendes pumpe.

Bruksmåte

Robust™ Avretting – Inne helles (eller pumpes) ut på gulvflaten i strenger systematisk ”våt-i-våt” parallelt med veggen. Fordel massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen må være mellom 10-90mm. Massen må legges ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen med tannsparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap. Ved innstøping av elektriske varmekabler, er et støpelag på min. 20 mm påkrevd. Tykkelsen med vannbåren varme er avhengig av størrelsen på rørene. På sviktende underlag skal Robust™ Avretting – Inne legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Robust™ Gulvarmering. Robust™ Avretting – Inne skal ikke anvendes utendørs. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

Ca. 1,7 kg/mm/m²

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen må være ferdig bearbeidet innen15-20 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter 3-6 timer. Keramiske fliser kan monteres etter ca. 12-24 timer. Ved overdekking med påstryknings- membran eller tette belegg skal massen tørke som følger. Tykkelse fra 10-40mm: 4 døgn. Tykkelse fra 40-90mm: 7 døgn. Etter ca. 4-7 døgn kan massen belastes med tyngre trafikk. Det anbefales alltid å måle restfuktigheten i underlaget før tette belegg legges. Følg produsentes anvisninger. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Avrettingsmassen bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk,høy romtemperatur, solbestråling m.m.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 12 mnd. fra produksjonsdato.

Tekniske data

Lagtykkelser: ca. 10 til 90 mm
Vanntilsetning: ca. 3-3,2 liter pr. 20 kg sekk
Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C
Brukstid: ca. 15-20 minutter
Trykkstyrke: 25 MPa etter 28 døgn
Forbruk: ca. 1,7 kg/mm/m²
Herdetid: Gangtrafikk: ca. 3-6 timer
Flislegging: ca. 12-24 timer
Tette belegg: 10-40mm: ca. 4 døgn 40-90mm: ca 7 døgn
Kornstørrelse: maks 2 mm

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
Safety Data Sheet (Eng)
Ytelseserklæring – DOP (Nor)