Robust Primer Universal

Hurtigherdende primer til de fleste sugende og ikke sugende underlag. Inneholder kvartssand og gir en grov overflate med god heft også på malte og glatte overflater som flis mm. Kan også benyttes vått i vått til f.eks. avretting og andre reparasjoner på gulv og vegg. Benyttes både innen- og utendørs.

Description

Beskrivelse

Universal primer til sugende og ikke-sugende underlag med meget gode heftegenskaper. Vannbasert, løsemiddelfri, silica basert primer tilsatt heft- forbedrende tilsetninger for optimal heft. Gir god heft til påfølgende arbeid som f.eks. avretting, sparkling, pussing mm. Kan benyttes på de fleste underlag som keramiske fliser, vannfast spon, glatt betong, avrettingsmasse, gamle limrester (vannfast lim), gipspuss, kalkpuss, gipsfiberplater, lettklinker, porebetong, støpe- asfalt, stabile belegg og malte flater. Underlaget må være fast og egnet for videre behandling.

Bruksområder

Benyttes til priming før f.eks. montering av keramiske fliser (også “flis på flis”), avretting, pussing og sparkling mm. På sugende underlag, kan videre arbeid utføres (f.eks avretting) “vått-i-vått” når primeren fremdeles er våt/fersk. På ikke-sugende underlag, skal primeren herde før videre arbeid uføres. Kan benyttes utendørs, men skal ikke benyttes i områder under vann som f.eks. basseng og kan ikke benyttes på olje- og løsemiddelbaserte underlag. Verktøy og utstyr rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig, må urenheter fjernes mekanisk ved hjelp av f.eks. sliping eller blastring.

Utblanding

Ikke sugende underlag – Rør om i spannet før bruk. Benyttes ufortynnet i 1 strøk.
Sugende underlag – Tynnes med rent vann i forholdet 1 del primer til 1 del vann og påføres i 1-2 strøk til overflaten er mettet. Primeren kan påføres “vått-i-vått” på andre strøk for å mette et sterkt sugende underlag.

Bruksmåte

Påføres med pensel, kost eller rull. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Unngå dammer og fordel primeren jevnt over hele flaten. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og + 25 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også underlaget.

Forbruk

Ikke sugende underlag: (f.eks.flis). Benyttes ufortynnet. Forbruk: Ca. 0,05 kg/m².
Sugende underlag: Tynnes med 1 del primer og 1 del vann. Forbruk: ca. 0,1-0,2 kg/m². Sterk sugende underlag: ca. 0,25 kg/m².

Tørketid +20°C og 50% RF.

Ca. 1 time, avhengig av underlag, temperatur og relativ luftfuktighet.

Lagring

Lagres kjølig og frostfritt i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

 • Forbruk: Ikke sugende: ca. 0,05 kg/m². Sugende: ca. 0,1-0,2 kg/m². Sterkt sugende: ca. 0,25 kg/m².
 • Tørketid: Ca. 1 time.
 • Densitet: 1,3 g/cm3.
 • PH verdi: 8.
 • Viskositet: 2,000 mPas.
 • Tørrstoff: 65%.
 • Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C.
 • Temperaturbestandig: -20°C til +80°C.
 • Materialetype: Silica primer.
 • Bindemiddel: Styren butadien.
 • Farge: Lilla.

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)