Robust Støpemørtel B40

Sterk tørrbetong til støpearbeider med krav om høy styrke. Kan benyttes til påstøp på industrigulv, maskinfundamenter, kaier, broer, trapper som er utsatt for store påkjenninger. God bearbeidelighet og støpbarhet. Benyttes inne og ute.

Categories: , Tag:

Description

Beskrivelse

Robust Støpemørtel B40 er en universal tørrbetong til støpearbeider med krav om høy styrke. Kan benyttes til påstøp på industrigulv, maskinfundamenter, kaier, broer, trapper som er utsatt for store påkjenninger. Anbefalt støpetykkelse på gulv er 20-80 mm. Til større/tykkere støpearbeider lages en grovere betong hvor det tilsettes inntil 30% singel/pukk (8-16mm eller 16-22mm) til Robust Støpemørtel.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget. Støpetykkelse under 5cm bør alltid være fast forankret med Robust Limemørtel eller gysing. Underlaget slemmes med Robust Limemørtel og mørtelen støpes så «vått i vått». Ved gysing lages gysemassen ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Robust Primer & Tilsetning til en vellingkonsistens. Dette kostes ut som grunning (gysing). Støping kan utføres når gysingen er gangbar.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangseller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpearbeidets art. Vannforbruk er ca. 2,4 liter pr. 20 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

Bruksmåte

Mørtelen påføres med pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder, legge på plastfilm eller ettervanne i 1-2 døgn når støpen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 5 cm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/ XPS bør det legges inn armering. Ved støping med forskaling kan forskalingen fjernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Forbruk: 2 kg/mm/m²
Volum: ca. 10 liter/20kg.

Tørketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget. Det anbefales å påføre membranherder eller plast umiddelbart etter utlegging. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen. Ved høye temperaturer bør det ettervannes i 4-5 dager.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 2,4 liter pr. sekk
 • Forbruk: 2 kg/mm/m²
 • Brukstid: ca. 2 timer
 • Største kornstørrelse: 0-6 mm
 • Fasthetsklasse: B40
 • Klasse: NS-EN 206 + NA Betong
 • Bestandighetsklasse: M60
 • Kloridklasse: C1 0,1
 • Trykkfasthet: Etter 28 døgn: > 50 MPa

Vare nr.

 • Vare nr.: 20kg: 169, 500kg: 438, 1000kg: 145
 • Nobb nr.: 20kg: 55162584, 500kg: 55162592, 1000kg: 55162603
 • Gtin: 20kg: 7090040901699, 500kg: 7090040904386, 1000kg: 7090040901453

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)