Robust Støpemørtel B40

Sterk tørrbetong til støpearbeider med krav om høy styrke. Kan benyttes til påstøp på industrigulv, maskinfundamenter, kaier, broer, trapper som er utsatt for store påkjenninger. God bearbeidelighet og støpbarhet. Benyttes innen- og utendørs.

Categories: , Tags: ,

Description

Beskrivelse

Robust Støpemørtel er en sterk tørrbetong til støpearbeider med krav om høy styrke. Kan benyttes til påstøp på industrigulv, maskin- fundamenter, kaier, broer, trapper som er utsatt for store påkjenninger. Egner seg også til reparasjoner og støping av andre betong- konstruksjoner. Anbefalt støpetykkelse på gulv er 20-80 mm. For gjenstøping av hull, renner og andre hulrom/utsparinger kan det støpes tykkere. Ved behov kan det tilsettes inntil 30% singel/ pukk (8-16mm eller 16-22mm) til mørtelen for en grovere mørtel/betong. Dersom det skal støpes gulv innendørs og det skal belegges med flis eller tette belegg, anbefales det å benytte Robust Hurtigstøp.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget. Støpetykkelse under 5 cm bør alltid være fast forankret med Robust Limemørtel eller en gysemasse. Underlaget gyses/slemmes med Robust Limemørtel og støpemørtelen påføres så «vått i vått». En gysemasse kan også lages ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Robust Mørteltilsetning til en velling- konsistens. Dette kostes ut som gysing/grunning og støping kan utføres når massen er gangbar.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpe- arbeidets art. Vannforbruk er ca. 1,8-2 liter pr. 20 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Robust Mørteltilsetning kan tilsettes for å øke smidigheten og heften på mørtelen. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Det kan også benyttes Robust Antifrost i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader, men vær oppmerksom på at dette øker faren for saltutslag. Andre tiltak som isolering med vintermatter, oppvarming mm. må også anvendes ved lave temperaturer.

Bruksmåte

Mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Brettskuring kan skje så snart massen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 5 cm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/XPS bør det legges inn armering. Ved støping med forskaling/støperør kan forskalingen fjernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder, legge på plastfilm eller ettervanne i 1-2 døgn når støpen har satt seg. Ved støping av f.eks gulv og trapper som skal stein- eller flislegges, anbefales det å påføre Robust Sementmembran for å forhindre salt og kalkutfellinger i fugene.

Forbruk

 • Gulvstøp: 2 kg/mm/m²
 • U-Blokk (25 cm): ca. 42 kg/m
 • Såleblokk (39 cm): ca. 12 kg/m
 • Forskalingsblokk (20x50cm): ca. 20kg/blokk
 • Robust Støperør: Se beskrivelse på røret
 • Volum: ca. 10 liter/20 kg

NB. Se veiledninger og beskrivelser fra produsenten av blokken som benyttes.

Tørketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5°C og +25°C, dette gjelder også underlaget. Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperatur under +5°C, og ikke lavere enn +2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa. Det anbefales å påføre membranherder eller plast umiddelbart etter utlegging. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen. Ved høye temperaturer bør det ettervannes i 4-5 dager.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetnings- stoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 2,4 liter pr. sekk
 • Forbruk: 2 kg/mm/m²
 • Brukstid: ca. 2 timer
 • Største kornstørrelse: 0-6 mm
 • Fasthetsklasse: B40
 • Klasse: NS-EN 206 + NA Betong
 • Bestandighetsklasse: M60
 • Kloridklasse: C1 0,1
 • Trykkfasthet: Etter 28 døgn: > 50 MPa

Vare nr.

 • Vare nr.: 20kg: 169, 1000kg: 145
 • Nobb nr.: 20kg: 55162584, 1000kg: 55162603
 • Gtin: 20kg: 7090040901699, 1000kg: 7090040901453

Dokumentasjon

Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad