Robust Kalkmørtel KC50/50

Robust™ Kalkmørtel KC 50/50 er en tørrmørtel sammensatt av portlandsement, hydratkalk og velgradert tørket spesialsand. Velegnet til rehabiliteringsarbeider på eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til muring og pussing av murverk, både for innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget. Alle Robust mur- og mørtelprodukter benytter lavkarbonsement fra Norcem.

Categories: , Tag:

Description

Beskrivelse

Robust Kalkmørtel KC 50/50 er en tørrmørtel sammensatt av portlandsement, hydratkalk og velgradert tørket spesialsand. Velegnet til rehabiliteringsarbeider på eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til muring og pussing av murverk, både for innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal være fritt for løse partikler, fett, olje, støv, slam, snø, rim og is. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust™ Primer&Tilsetning når mørtelen benyttes som puss.

Utblanding

Blandes med kraftig drill, tvangsblander eller vanlig mørtelblander. Hell først ca. 80 % av vannmengden (rent vann) i blanderen og bland i 3-5 min til en klumpfri og homogen masse. Tilsett resten av vannet under blanding. La blandingen hvile i 3 min og deretter bland igjen. Vannforbruk ca. 4 liter til 25 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Robust™ Primer&Tilsetning kan tilsettes for å øke smidigheten og heften på mørtelen.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer. Ikke bruk masse, eller tilsett vann til masse som har begynt å herde. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

En 25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig masse.
Puss: ca. 1,8 kg pulver pr. m² pr. mm lagtykkelse. Oppmuring tegl (NF): ca. 70-75 kg pulver pr. m². Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 18 kg pulver pr. m².

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn +2°C før den har oppnådd en viss trykkfasthet. Unngå å påføre pussen på varm mur, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å vanne pussen etter 1-2 døgn. Ved sterk varme bør pussen holdes fuktig de første dagene.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 4 liter per 25 kg sekk
Tørketid: ca. 1 døgn
Brukstid: ca. 2 timer
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet: 28 døgn: > 2,5 MPa
Mørtelklasse: NS-EN 998-1


Pakning: 25 kg sekk.
GTIN: 7090040901361
Vare nr.: 136


Dokumentasjon
Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)