Robust Kalkmørtel KC50/50

Kalkmørtel som er velegnet til rehabiliteringsarbeider av eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til muring og pussing av murverk med god bearbeidelighet og hefter godt i underlaget. Til både innendørs og utendørs bruk.

Categories: , Tags: , ,

Description

Beskrivelse

Robust Kalkmørtel er en tørrmørtel sammensatt av portlandsement, hydratkalk og velgradert tørket spesialsand. Velegnet til rehabiliterings- arbeider på eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til muring og pussing av murverk, både for innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust™ Primer når mørtelen benyttes som puss.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblander; hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og puss- arbeidenes art. Vannforbruk ca. 3,2 liter/20kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med brettskuring når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

 • Puss: Ca. 1,8 kg/mm/m²
 • Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m²
 • Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m²
 • 20 kg sekk gir ca. 11 liter ferdig masse

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 3,2 liter pr. sekk
 • Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m²
 • Volum: ca. 11 liter/20kg
 • Tørketid ca. 1 døgn
 • Brukstid: ca. 2 timer Største kornstørrelse: 0-3 mm
 • Trykkfasthet: 28 døgn: > 1,5-5 MPa
 • Mørtelklasse: NS-EN 998-1

Dokumentasjon
Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)