Robust Mur&Pussmørtel

Universal mørtel til muring, pussing og reparasjon av alle typer ny og gammel mur. Erstatter den tradisjonell M5 og KC mørtel. For innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt til underlaget. Alle Robust mur- og mørtelprodukter benytter lavkarbonsement fra Norcem.

Categories: ,

Beskrivelse

Robust™ Mur&Puss er en tørrmørtel sammensatt av portlandsement, hydratkalk og velgradert tørket spesialsand. Velegnet til rehabiliterings- arbeider på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset med eldre KC mørtel. Til muring og pussing av murverk, både for innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt til underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust™ Primer&Tilsetning når mørtelen benyttes som puss.

Utblanding

Blandes med kraftig drill, tvangsblander eller vanlig mørtelblander. Hell først ca. 80 % av vannmengden (rent vann) i blanderen og bland i 3-5 min til en klumpfri og homogen masse. Tilsett resten av vannet under blanding. La blandingen hvile i 3 min og deretter bland igjen. Vannforbruk ca. 3,2-3,5 liter til 25 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Robust™ Primer&Tilsetning kan tilsettes for å øke smidigheten og heften på mørtelen.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer. Ikke bruk masse, eller tilsett vann til masse som har begynt å herde. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

En 25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig masse. Puss: ca. 1,8 kg pulver pr. m² pr. mm lagtykkelse. Oppmuring tegl (NF): ca. 70-75 kg pulver pr. m². Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 18 kg pulver pr. m².

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Bør ikke utsettes for temperatur lavere enn +2°C før den har oppnådd en viss trykkfasthet. Unngå å påføre pussen på varm mur, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å vanne pussen etter 1-2 døgn. Ved høye temperaturer bør pussen holdes fuktig de første dagene.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 3,2-3,5 liter per sekk
Tørketid: ca. 1 døgn
Brukstid: ca. 2 timer
Kornstørrelse: 0-3 mm
Trykkfasthet: C III. Ca. 3,5-7,5 N/mm2
Mørtelklasse: NS-EN 998-1

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Product data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatblad (Nor)