Robust Mur&Pussmørtel

Universal mørtel til muring, pussing og reparasjon av alle typer ny og gammel mur. Erstatter den tradisjonell M5 og KC mørtel. For innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt til underlaget. Alle Robust mur- og mørtelprodukter benytter lavkarbonsement fra Norcem.

Categories: , Tags: , ,

Description

Beskrivelse

Robust Mur&Pussmørtel er en tørrmørtel sammensatt av portlandsement, hydratkalk og velgradert tørket spesialsand. Velegnet til rehabiliteringsarbeider på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset med murmørtel M5 eller kalkmørtel KC35/65. Til muring og pussing av murverk, både for innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt til underlaget. Mørtelen har de samme bruksområdene som murmørtel M5 og kalkmørtel KC 35/65.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust Primer når mørtelen benyttes som puss.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblander – Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og pussarbeidenes art. Vannforbruk ca. 2,5-2,8 liter/20kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

Bruksmåte

Robust Mur&Pussmørtel påføres med stålbrett, pussbrett eller kastes ut med murskje i inntil 15 mm tykkelse pr. operasjon. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med brettskuring når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

 • Puss: Ca. 1,8 kg pr/mm/m².
 • Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70-75 kg/m².
 • Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m².
 • Volum: 20 kg sekk gir ca. 11 liter ferdig masse.

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 2,5-2,8 liter/20 kg
 • Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m²
 • Volum: ca. 11 liter/20kg
 • Tørketid: ca. 1 døgn
 • Brukstid: ca. 2 timer
 • Største kornstørrelse: 0-3 mm
 • Trykkfasthet: C III. Ca. 3,5-7,5 N/mm²
 • Mørtelklasse: NS-EN 998-1

Vare nr.

 • Vare nr.: 20kg: 178, 1000kg: 107
 • Nobb nr.: 20kg: 55163413, 1000kg: 52888413
 • Gtin: 20kg: 7090040901781, 1000kg: 7090040901071

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatblad (Nor)