Robust Fiberpuss – Hvit

Fiberforsterket, vannavvisende, finkornet mørtel til pussing i tynne sjikt på isolasjonsplater, mur, betong, lettklinker, brannplater m.m. Til pussing og rehabilitering av nye og eldre bygg i kombinasjon med Robust Armeringsduk i 2-12mm tykkelse. Slagrengstett og kan benyttes over og under bakkenivå. Benyttes både innen- og utendørs.

NB! Ny og forbedret kvalitet i 20kg plastsekk!

Categories: , Tags: ,

Description

Beskrivelse

Fiberforsterket, vannavvisende, finkornet mørtel for pussing og rehabilitering av nye og eldre bygg. Velegnet til pussing i tynne sjikt på underlag som isolasjonsmaterialer (f.eks. EPS/XPS), mur, betong og andre typer murverk som lettklinker, ny og gammel puss, syntetiske polymerpuss, brann- plater, porebetong, kjeramiske flis, gips plater, sponplater, kryssfiner, maling og kalkstein m.m. Slagregnstett og kan benyttes over og under bakkenivå. Benyttes i kombinasjon med Robust Armeringsduk både inne- og utendørs. Overflaten må ha tilstrekkelig styrke som pussbærer. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Robust Fiberpuss kan også benyttes til pussing av tegl i tynne lag med teknikker som rapping, filsing, sekkeskuring og vannskuring. Egner seg godt til å lage mursteinsmønster eller andre dekorative mur overflater på faste underlag og platematerialer som gips og betong. Mørtelen fungerer som grunningsmørtel på ikke sugende underlag som kjeramiske fliser, gips plater, sponplater mm.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag forvannes. Større hull og skader i underlaget bør repareres med en egnet reparasjonsmasse før pussing. Isolasjons- materialer som EPS/XPS skal ikke primes og må rubbes. Spesielt polystyren som har stått ubehandlet i lengre tid må rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for god vedheft. Tidligere malte overflater med plast- eller silikon maling må rengjøres og slipes for å sikre heft til underlaget.

NB. Beskytt og tildekk glass og vinduer under arbeid for å unngå søl og skader. Alle pussdetaljer som Robust Startlist, Robust Hjørnelist og Robust Dør&Vinduslist mm. monteres med Robust Fiberpuss før pussen påføres.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill og blandevisp eller sprøytes med egnet sprøyte. Hell først i ca. 80% av rent vann i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La mørtelen hvile i 5 min, og bland deretter massen i ca. 3 min. Juster med litt vann til ønsket konsistens. Vannforbruk ca. 4,5-4,8 liter/20 kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann (max. +30°C). Pussarbeider bør ikke utføres i temperaturer under +5°C.

Bruksmåte

Puss: Robust Fiberpuss påføres i 1. sjikt med stålbrett, pussbrett, tannsparkel (6-8mm) eller med egnet pumpe/sprøyte i ca. 2-5mm tykkelse. Robust Armeringsduk strykes på den ferske pussen uten folder eller rynker. Bruk en glattsparkel eller kost til å forsiktig stryke armeringsduken inn i mørtelen. Unngå hull og luftlommer i overflaten. Sørg for at duken overlapper minst 10 cm over alle skjøter.

NB! Fest aldri armeringsduken direkte til veggflaten før pussen påføres. Armeringsduken skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. For å motvirke riss rundt vinduer og dører, anbefales det å klippe til biter av Robust Armeringsduk som legges inn i pussen skrått i 45° rundt alle hjørner på dører og vinduer. Når 1. pusslag har satt seg kan 2. pusslag påføres. Det kan forvannes mellom lagene ved behov. Total pusstykkelse (med 2 strøk) skal ligge på ca. 6-12 mm tykkelse. På isolasjonsmaterialer som EPS/XPS må det legges min. 10 mm total tykkelse. På veldig ujevne underlag, kan det være nødvendig å påføre dette i flere strøk. Robust Fiberpuss er slagregnstett i 8mm tykkelse og kan benyttes over og under bakkenivå.

Påføring bør skje sammenhengende til hele flaten/veggen er dekket. Opphold og avslutninger bør gjøres naturlig ved hjørner, skjøter eller lignende for å unngå farge eller strukturforskjeller. Når produktet benyttes som grunnpuss, skal pussen påføres i min. 5 mm tykkelse under f.eks. en farget silikonhartsbasert sluttpuss. Bevegelsesfuger i underlaget skal føres gjennom pussen. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time. Når overflaten har satt seg, filses overflaten med filsebrett til ønsket overflatestruktur. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Når mørtelen har herdet, kan pussoverflaten påføres f.eks. Robust Slemming som diffusjonsåpen overflatebehandling og ferdig veggoverflate. Under bakkenivå skal overflaten påføres Robust Vanntett Mur eller Robust Sementmembran. Se beskrivelse på pakningen. Dersom annen overflatebehandling benyttes, følges produsentens anvisninger.

For liming av isolasjonsmaterialer/plater: Robust Fiberpuss kan også benyttes til liming av isolasjonsmaterialer/plater som EPS/XPS og mineralull mm. Påfør mørtelen i en stripe rundt kanten på baksiden av platene, samt flere punkter med mørtel på resterende overflate. Påfør nok mørtel til at ca. 40-60% av platen er dekket. Ikke la mørtel presses ut mot skjøtene ved montering. På jevne underlag kan mørtelen påføres med tannsparkel (10mm) på underlaget/ platen. NB! Isolasjonsplatene limes til underlaget og festes i tillegg med festeplugger/mekanisk forankring.

Forbruk

 • Puss: ca. 1,7 kg/mm/m².
 • Liming: ca. 5-6 kg/m².
 • Volum: ca. 11 liter/20kg.

Tørketid

 • Puss: ca. 1 døgn.
 • Lim: 2-3 dager.

Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +5°C, dette gjelder også for underlaget. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Beskytt overflaten til pussen har herdet ferdig. Ved høye temperaturer anbefales å ettervanne pussen med finspredende munnstykke etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 4,5-4,8 liter/20kg
 • Forbruk: ca. 1,7 kg/mm/m²
 • Volum: ca. 11 liter/20kg
 • Brukstid: ca. 1 time
 • Tørketid: ca. 1 døgn
 • Kornstørrelse: 0-1 mm
 • Trykkfasthet: ca. 5 N/mm²
 • Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C
 • Heftfasthet: ≥ 1,5 N/mm²
 • Mørtelklasse: CS III. EN 998-1

Dokumentasjon

Tilbehør