Robust Pussesand

Robust Pussesand blandes med mursement og vann til en mur- og pussmørtel som kan benyttes til de fleste mur og pussarbeider på stabile underlag som mur og betong. NB. Kan kun brukes til muring og pussing og ikke til støping.

Categories: , Tags: , , ,

Description

Beskrivelse

Robust Pussesand benyttes til utblanding av mur- og pussmørtel som er velegnet til muring og pussing av utendørs og innendørs murverk av teglstein, lettklinkerblokk og betongstein. Samt mindre reparasjonsarbeider på vegg.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust Primer når mørtelen benyttes som puss.

Utblanding

 • Muring. Blandingsforhold: 1:3. 1 sekk mursement (20kg) blandes med 3 sekker Robust Pussesand (60kg) og ca 9-10 liter vann til en grøtaktig konsistens.
 • Pussing. Blandingsforhold: 1:3. 1 sekk mursement (20kg) blandes med 3 sekker Robust Pussesand (60kg) og ca. 10 liter vann til riktig pusskonsistens.
 • Grunningsmørtel. Blandingsforhold: 1:2. 1 sekk mursement (20kg) blandes med 2 sekker Robust Pussesand (40kg) og ca. 7 liter vann til en tynn/vellingkonsistens.

Blandes med tvangs- eller vanlig mørtelblander. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og pussarbeidenes art. NB! Se anbefalinger og vannmengder fra produsenten av mursementen.

Bruksmåte

Den ferdig blandede mørtelen påføres med stålbrett, pussbrett eller kastes ut med murskje i inntil 15 mm tykkelse pr. operasjon. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal primes eller forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med brettskuring når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

 • Puss: Ca. 1,8 kg pr/mm/m².
 • Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m².
 • Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m².

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

 • Ca. 1 døgn.

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet.

Lagring

 • Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

 • Vann- og blandingsforhold: Se mursement
 • Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m²
 • Tørketid ca. 1 døgn
 • Brukstid: ca. 2-3 timer
 • Sand/tilslag: 0-3 mm

Varedata

 • Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
 • Vare nr.: 151
 • Nobb nr. 54518463
 • Gtin: 7090040901514

Dokumentasjon