Robust Murmørtel – M5

Velegnet til muring og pussing av utendørs og innendørs murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betongstein. Samt mindre reparasjonsarbeider på vegg. God bearbeidelighet, smidig og murevennlig. Alle Robust mur- og mørtelprodukter benytter lavkarbonsement fra Norcem.

Categories: ,

Beskrivelse

Robust™ Murmørtel M5 er en tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert tørket spesialsand og tilsetninger. Velegnet til muring og pussing av utendørs og innendørs murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betong- stein. Samt mindre reparasjons- arbeider på vegg. God bearbeidelighet, smidig og murevennlig.

Forarbeid

Underlaget skal være fritt for løse partikler, fett, olje, støv, slam, snø, rim og is. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust™ Primer&Tilsetning når mørtelen benyttes som puss.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblander – hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og puss- arbeidenes art. Vannforbruk ca. 3-3,25 liter til 25 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Robust™ Primer&Tilsetning kan tilsettes for å øke smidigheten og heften på mørtelen.

Bruksmåte

Et sugende underlag skal forvannes. Robust™ Murmørtel M5 påføres med pussbrett eller murskje i inntil 15 mm tykkelse pr. operasjon. Det må forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig masse. Puss: Ca. 1,8 kg pulver pr. m² pr. mm. lagtykkelse. Oppmuring tegl (NF): ca. 70 kg pulver pr. m². Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 18 kg pulver pr. m².

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn +2 °C før den har oppnådd en viss trykkfasthet. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å vanne muren etter 1-2 døgn. Ved sterk varme bør muren holdes fuktig de første dagene.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 3-3,25 liter per 25 kg sekk.
Tørketid: ca. 1 døgn.
Brukstid: ca. 2 timer.
Største kornstørrelse: 3 mm.
Trykkfasthet: 28 døgn: > 5 MPa.
Mørtelklasse: M5 – NS-EN 998-2.


Pakning: 25 kg sekk.
GTIN: 7090040901323
Vare nr.: 132


Dokumentasjon

Produktinfoark (Nor)
Product data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatablad (Nor)