Robust Murmørtel M5

Velegnet til muring og pussing av utendørs og innendørs murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betongstein. Samt mindre reparasjonsarbeider på vegg. God bearbeidelighet, smidig og murevennlig. Alle Robust mur- og mørtelprodukter benytter lavkarbonsement fra Norcem.

Categories: , Tags: , ,

Description

Beskrivelse

Robust Murmørtel M5 er en tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert tørket spesialsand og tilsetninger. Velegnet til muring og pussing av utendørs og innendørs murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betongstein. Samt mindre reparasjonsarbeider på vegg. God bearbeidelighet, smidig og murevennlig.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust Primer når mørtelen benyttes som puss.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblander -Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og puss-arbeidenes art. Vannforbruk ca. 2,5 liter/20kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

Bruksmåte

Robust Murmørtel påføres med stålbrett, pussbrett eller kastes ut med murskje i inntil 15 mm tykkelse pr. operasjon. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med brettskuring når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg pr/mm/m². Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m². Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m². 20 kg sekk gir ca. 11 liter ferdig masse.

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 2,5 liter/20kg
 • Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m²
 • Volum: ca. 11 liter/20kg
 • Tørketid ca. 1 døgn
 • Brukstid: ca. 2 timer
 • Største kornstørrelse: 0-3 mm
 • Trykkfasthet: 28 døgn: > 5 MPa
 • Mørtelklasse: M5 – NS-EN 998-2

Vare nr:

 • Vare nr.:20kg: 173, 1000kg: 103
 • Nobb nr. 20kg: 55211361, 1000kg: 52888386
 • Gtin:20kg: 7090040901736, 1000kg: 7090040901033

Dokumentasjon

Produktdatablad(Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)