Robust Primer – Våtrom

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Robust Primer-Våtrom er en vannbasert primer og dampsperre til beskyttelse av byggematerialer som er følsom for fukt/damp. Robust Primer-Våtrom er lett å påføre og har meget gode heftegenskaper. Typisk bruksområde er som primer i våtrom eller som dampsperre på yttervegg eller vegger som vender mot kalde rom. Benyttes på de fleste sementbaserte underlag, gips- og treplater. Kan også benyttes til beskyttelse av byggematerialer som er følsom for fukt/damp i andre miljøer.

Forarbeid

Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett, sprekker, sår, porer og hull. Underlaget skal ha tilstrekkelig bæreevne og konstruksjonen skal være stabil. Benytt evt. egnet rengjøringsmiddel. Porefylling og skader utbedres i forkant. Utblanding. Klar til bruk.

Bruksmåte

Robust™ Primer-Våtrom påføres med kost, rulle eller egnet sprøyte. Primeren er klar til bruk og skal på medium til sterkt sugende underlag påføres i minimum 2 strøk. På sterkt sugende underlag skal primeren tynnes med vann i 1. strøk i forholdet 1 del primer til 1 del vann. Damptetthet oppnås med 2 strøk, men 3 strøk er å anbefale for optimal damptetthet. Benyttes Robust™ Primer-Våtrom som selvstendig behandling i den tørre sonen av våtrommet, skal plateskjøter tettes med Robust™ Membranbånd og Robust™ Våtromsmembran i forkant. Hvis primeren skal påføres med luftrykksprøyte, kan det tynnes med inntil 5 % vann for bedre sprøytbarhet. Utstyr rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Forbruk

Forbruk = Ca. 200-300g/m2 avhengig av underlaget. 2,5 kg dekker ca. 10 m2. Sd verdi (S=0,2 mm) = 80 m. Nasjonal anbefaling er minimum damptetthet på 10sd mtr.

Tørketid. +20°C og 50% RF

Ca. 3 timer. Full herdetid ca. 12-24 timer avhengig av underlag og herdeforhold. Primeren skal være gjennomherdet før påføring av membran. Ikke utfør arbeidet i luft- og overflatetemperaturer på under +5°C eller over +30°C. Lagring. Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Minimum holdbarhet er 6 mnd. fra produksjonsdato.

Tekniske data

Forbruk: 200-300 g/m2 avhengig av underlag. 2,5 kg dekker ca. 10 m².
Tørketid: ca. 3 timer. Full herdetid: ca. 24 timer.
Tetthet: 1,2 g/cm3.
SD verdi (ekvivalent luftlagstykkelse) ved bruk av Robust Primer-Våtrom (S=0,2 mm) er over 80 m.
Arbeidstemperatur: min +5°C ikke over +30°C.
Vanndamp (μ) permeabilitet: Ca. 400000.
Viskositet ved +20°C: Ca. 1500 mPa . s.
Tørrstoffinnhold: 45 %.
pH verdi: 4.
Farge våt konsistens: Lys-blå.


Pakning: 2,5 og 6kg kanne.
GTIN: 2,5 kg: 7090040902351
GTIN: 6 kg: 7090040902399
Vare nr.: 2,5 kg: 235
Vare nr.: 6 kg: 239


Dokumentasjon

Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad
Dokumentasjon – Etag022

 

Robust Våtromsystem

Se vår beskrivelse for riktig oppbygning av bad og våtrom