Robust Slemming Grå

Vanntett og diffusjonsåpen slemming og dekorpuss til overflatebehandling av vegg både inne- og utendørs. Velegnet til slemming og pussing i tynne sjikt på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset. Benyttes på murverk som betong, puss, lettklinker, tegl mm.

Description

Beskrivelse

Robust Slemming er en vanntett og diffusjonsåpen slemming og dekorpuss til overflatebehandling av vegg både inne- og utendørs. Velegnet til slemming og pussing i tynne sjikt på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset. Benyttes på underlag av murverk som betong, puss, lettklinker, tegl mm. Velegnet til bruk på fasader, grunnmurer, sokkeletasjer, kjellervegger, garasjer, hagemurer, piper mm. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget. Puss og maling i samme strøk. NB. For vanntetting under bakkenivå benyttes “Robust Vanntett Mur”.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Større hull, skader og fuger i muren bør fylles/ repareres med en egnet reparasjonsmasse før slemming/pussing. Sugende underlag forvannes eller primes med Robust Primer til overflaten er mettet, men unngå vannfilm. For å motvirke utfellinger fra underlaget, anbefales det alltid å benytte primer som forbehandling. På tidligere malte flater tilsettes primeren i blandevannet i forhold 1 del primer til 4 deler rent vann og blandes med slemmingen. Plast- og andre tette malinger på underlaget bør fjernes.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La slemmingen hvile i 4-5 min, og bland deretter massen i ca. 2-3 min. Juster vannmengden og bland til riktig konsistens for slemming eller pussing. Som slemming skal blandingen være lett å stryke på, men skal ikke renne. Vannmengde: Slemming: ca. 4-4,2 liter/15kg. Puss: ca. 3,5-3,7liter/15kg. Merk at for mye vann svekker slemmingen. NB. Benytt rent vann, verktøy og blandeutstyr for å unngå misfarging ved blanding og påføring. Viktig å ha lik vannmengde på alle utblandinger for å forhindre fargeforskjeller i overflaten.

Bruksmåte

Slemming: Robust Slemming påføres med slemmekost/gresskost i ett eller flere strøk. Ved å tilpasse vannmengden kan slemmingen også benyttes til ulike påføringsmetoder med ulike strukturer som slemmestruktur, struktur- puss, stopling og kan påføres med kost, brett, strukturrull eller puss-sprøyte. Påføring bør skje sammenhengende til hele flaten/veggen er dekket. Opphold og avslutninger bør gjøres naturlig ved hjørner, skjøter eller lignende for å unngå farge eller struktur forskjeller. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. To strøk gir en vanntett overflate.

Puss: Slemmingen trekkes på med stålbrett/pussbrett i tynne sjikt (3-5mm) hvor sluttbehandlingen kan foretas med f.eks kost eller filses når slemmingen har satt seg. Flere lag kan påføres etter ca. 12-24 timer og det må forvannes eller primes mellom hver påføring.

Lettklinker: På lettklinker kan Robust Slemming påføres direkte som slemming eller puss, men fuger og andre hull/skader bør først være utbedret med en egnet reparasjonsmørtel før Robust Slemming påføres. For å forhindre synlige fuger/blokker bør underlaget primes og påføres min 2 strøk Robust Slemming. Maksimal heft og tetting oppnås ved å påføre første strøk som slemming med slemmekost og andre strøk påføres som puss med stålbrett/ pussbrett og filses til en glatt og jevn overflate. Unngå porer/hull i overflaten.

Forbruk

 • Slemming: Ca. 1-2 kg/m² pr. strøk.
 • Puss: Ca. 3-5 kg/m2. Ca. 1 kg/mm/m²
 • Volum: Ca. 12 liter/15kg.

Tørketid +20°C og 50% RF

Ca. 3-5 timer. Fersk masse må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Unngå å påføre slemmingen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at slemmingen har herdet.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 4-4,2 liter/15kg
 • Forbruk: Slemming: Ca. 1-2 kg/m² pr. strøk
 • Forbruk: Puss: Ca. 3-5 kg/m². (1 kg/mm/m²)
 • Volum: Ca. 11 liter/15kg
 • Brukstid: ca. 1 time
 • Tørketid: ca. 3-5 timer
 • Sand/tilslag: 0-0,2 mm
 • Trykkfasthet: C III. > 3,5-7,5 MPa
 • Mørtelklasse: NS-EN 998-1
 • Farge: NCS 3502-B – Fargekoden er kun retningsgivende.

Dokumentasjon