Robust Ildfast Mørtel

Varmebestandig mørtel til muring, pussing av piper, ildsteder, griller og innmuring av røykrør. Universal mørtel som tåler temperaturer opp til +1000°C. Benyttes også til muring av ildfaste steiner og små reparasjoner av all mur som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Benyttes innendørs og utendørs.

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Varmebestandig mørtel til muring, pussing av piper, ildsteder, griller og innmuring av røykrør. Universal mørtel som tåler temperaturer opp til +1000°C. Benyttes også til muring av ildfaste steiner og reparasjoner av all mur som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Benyttes innendørs og utendørs.

Forarbeid

Underlaget skal være rent og fritt for sot, støv, sementhud, slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere heften. Om nødvendig må overflaten rengjøres mekanisk for å oppnå best mulig underlag for mørtelen. Sugende underlag må forvannes. Unngå fritt vann på overflaten når mørtelen påføres. Ved muring av ildfaste steiner bør steinene forvannes. Man skal ikke benytte en akrylprimer (plast) på underlag som blir mer enn +80 ºC grader.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Vannet skal tilsettes pulveret i blandebøtta. Bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og pussarbeidenes art. Ved muring av ildfaste steiner er det viktig at vannmengden er 0,2-0,25 liter til 1 kg pulver. Når massen benyttes til reparasjoner og små utbedringer av muren kan vannmengden reduseres til 0,15-0,2 liter pr. 1 kg pulver. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde.

Bruksmåte

Robust Ildfast Mørtel påføres med egnet mureverktøy som murskje eller pussbrett. Dersom det skal bygges tykke sjikt, bør dette legges ut i flere omganger (>2-3 cm pr. sjikt). Vent til mørtelen har satt seg, før neste sjikt påføres. Ved tykke reparasjoner, kan man med fordel mure inn biter av lettklinker eller tegl. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost når mørtelen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Skal ikke påføres i temperaturer under +5°C. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time.

Forbruk

 • 2 kg pose gir ca. 1,6 liter ferdig mørtel.
 • 5 kg pose gir ca. 4 liter ferdig mørtel.

Tørketid

Ved små reparasjoner kan ildstedet tas i bruk etter ca. 12 timer. Ved større arbeider etter ca. 24 timer. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperatur under +5°C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Lav temperatur, høy luftfuktighet og tykke sjikt forsinker herdeprosessen.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Mørtel som er eldre enn ett år kan fint benyttes, dersom pulveret er lagret tørt, og er fri for klumper.

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak

Benytt alltid verneutstyr som hansker, hørselvern og briller, under utblanding og påføring av sementbaserte produkter. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irritrende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Tekniske data

 • Høyeste temperatur: ca. +1000°C.
 • Brukstid: ca. 30-60 min.
 • Tørketid: ca. 12-24 timer.
 • Vanntilsetning: ca. 2,25-3,75 liter.
 • Forbruk: gir ca. 9 liter mørtel.
 • Største kornstørrelse: 0-1 mm.
 • Arbeidstemperatur: +5°C to +30°C.

Varedata

 • Pakning: 2kg og 5kg pose
 • GTIN: 2kg pose: 7090040902306
 • GTIN: 5kg pose: 7090040902320
 • Vare nr.: 2kg pose: 230
 • Vare nr.: 5kg pose: 232

Dokumentasjon