Robust Reparasjon

Universal, fiberforsterket og hurtigherdende mørtel til flikking og reparasjonsarbeider på betong, mur, tegl mm. Kan også brukes til liming av kantstein, naturstein og som heftbro. Har økt motstandskraft mot plastisk svinnriss, sprekker og for hurtig uttørking. Er smidig og lett å bruke, kan legges ut i tynne og tykke lag og hefter godt til mineralske underlag. Benyttes på gulv og vegg både inne og ute.

Categories: , Tag:

Description

Beskrivelse

Universal, fiberforsterket og hurtigherdende mørtel til flikking og reparasjonsarbeider på betong, mur, tegl mm. Kan også brukes til liming av kantstein, naturstein og som heftbro. Har økt motstandskraft mot plastisk svinnriss, sprekker og for hurtig uttørking. Er smidig og lett å bruke, kan legges ut i tynne og tykke lag og hefter godt til mineralske underlag. Benyttes på gulv og vegg både inne og ute.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer eller fritt vann på underlaget. Ved reparasjonsarbeider på betong med frilagt armering bør det brukes anbefalt heftbro før mørtelen påføres vått-i-vått.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La mørtelen hvile i 2-3 min, og bland deretter massen i ca. ½ min. Vannforbruk ca. 2,2-2,4 liter/20 kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Brukstid utblandet masse er ca. 45 min, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Ved tykkere lag kan mørtelen blandes ut med Robust Støpemørtel i forholdet 1:1.

Bruksmåte

Mørtelen påføres med murskje, pussbrett, pumpe e.l. Massen påføres i tykkelser fra 0-50 mm pr. lag. Tykkere reparasjoner må skje i flere sjikt og det må forvannes mellom hvert lag. Ved tykkere lag kan mørtelen blandes ut med Robust Støpemørtel i forholdet 1:1. NB! Bør ikke benyttes på eldre/svakere mur.

Forbruk

Forbruk: 2 kg/mm/m²
Volum: 10 liter/20 kg.

Tørketid +20°C og 50% RF

Gangbar etter ca. 2-3 timer og belastes etter 12-24 timer. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25 °C, dette gjelder også underlaget. Massen beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette bearbeideligheten og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres de kromreduserende tilsetningene effekten.

Tekniske data

• Vanntilsetning: ca. 2,2-2,4 liter/20kg
• Forbruk: 2 kg/mm/m²
• Brukstid: ca. 45 min.
• Tørketid: Gangbar: ca. 2-3 timer.
• Belastes etter: ca. 12-24 timer.
• Sand/tilslag: 0-0,5mm.
• Heftfasthet: 28 døgn: > 0,9N/mm²
• Trykkfasthet: 28 døgn: R2 > 15Mpa.
• Klasse: EN1504-3

Vare nr.

  • Vare nr.: 442
  • Nobb nr. 55250913
  • Gtin: 7090040904423

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)