Robust Primer Mikrosement

Primer til Robust Mikrosement System som benyttes på både sugende og ikke sugende underlag i kombinasjon med Robust Armeringsduk Fin før påføring av Robust Mikrosement på underlag som fliser, mur, betong, gips og andre stabile underlag. Benyttes både inne- og utendørs.

Description

Riktig påføring av Robust Mikrosement

Påføring av Robust Mikrosement direkte på Robust Våtromsmembran på bad og våtrom

Beskrivelse

Robust Primer Mikrosement benyttes på sugende og ikke sugende underlag i kombinasjon med Robust Armeringsduk Fin før påføring av Robust Mikrosement på underlag som fliser, mur, betong, gips og andre stabile underlag. Benyttes både inne- og utendørs.

Forarbeid

Underlaget må være tørt, fast og rengjort for løse partikler, såpe, olje, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Benytt avfettende rengjøringsmidler (ikke rødsprit/whitesprit etc.). Ujevne underlag, større hull og skader bør repareres med en egnet sparkel- og reparasjonsmasse før videre arbeid utføres. Alle underlag bør være så rette og jevne som mulig for best resultat. Alle underlag må være helt tørre uten restfukt og uten risiko for tilføring av annen fuktighet (f.eks. kapilærsug under flis). Overflater som ikke skal påføres Mikrosement bør maskeres og tildekkes før påføring. Varmekabler må være avslått under legging og kan tilkobles etter ca. 7 dager.

Bruksmåte

Alle underlag primes med Robust Primer Mikrosement med kost, rull eller egnet sprøyte til overflaten er mettet og svakt sugende. Etter ca. 10-15. min. kan Robust Armeringsduk Fin strykes på og festes på den klebrige primeren. Påfør et nytt strøk med primer på nettet slik at armeringsduken sitter på underlaget. Unngå ujevnheter i duken. Robust Mikrosement kan påføres etter ca. 30 min når overflaten er tørr.

NB! Det er viktig at alle underlag må være helt tørre uten restfukt og uten risiko for tilføring av annen fuktighet (f.eks. kapilærsug under flis). Fukt fra underlaget kan gi synlige merker i overflaten og kan få mikrosementen til å løsne.

Forbruk

 • Ca. 0,07-0,14 kg/m² avhengig av porøsitet og sug i underlaget.
 • 1kg rekker til ca. 7-15m² i et strøk.

Tørketid +20°C og 50% RF.

Tørketid: ca. 30 min, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Unngå å påføre produktet på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Primeren bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalemballasje. Beste bruksegenskaper innen 16 måneder fra produksjonsdato.

Tekniske data

 • Tørketid: ca. 30 min.
 • Forbruk: ca. 0,07-0,14 kg/m²
 • Innhold: Acryl copolymer
 • Farge: Transparent (Herdet)
 • Densitet: 1,1kg/liter (+/- 2%)
 • Tørrstoff: 58% (+/- 2%)

Varedata

 • Vare nr.: 304
 • Nobb nr. 57296033
 • Gtin: 7090040903044
 • Emballasje: 12 stk. pr kartong. 288 stk/pall.

Produktet er klassifisert som ikke merkepliktig i henhold til forskrift om registrering, vurdering og begrensning av kjemikalier. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dokumentasjon

Robust Mikrosement brosjyre