Robust Porefyller

Porefyller og støvbinder til overflatebehandling av underlag som mikrosement, mur, betong, betongstein, murblokk mm. Gir en slitesterk, transparent og mettet overflate som reduserer opptaket av skitt, støv og andre urenheter. Benyttes på gulv og vegg både inne- og utendørs.

Description

Riktig påføring av Robust Mikrosement

Påføring av Robust Mikrosement direkte på Robust Våtromsmembran på bad og våtrom

Beskrivelse

Vannavisende, diffusjonsåpen porefyller og støvbinder til overflatebehandling av underlag som mikrosement, mur, betong, betongstein, murblokk mm. Gir en slitesterk, transparent og mettet overflate som reduserer opptaket av skitt, støv og andre urenheter. Meget god vedheft, elastisitet og hardhet med lang holdbarhet. Gulner ikke og er UV stabil. Benyttes på gulv og vegg både inne- og utendørs.

Forarbeid

Robust Porefyller påføres i 1-2 strøk når Robust Mikrosement er ferdig utherdet. Andre underlag må være tørre, faste og rengjorte for løse partikler, såpe, olje, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til under- laget. Benytt avfettende rengjøringsmidler (ikke rødsprit/whitesprit etc.). Alle underlag må være helt tørre uten restfukt og uten risiko for tilføring av annen fuktighet. Fukt fra underlaget kan gi synlige merker i over- flaten og kan få porefylleren til å løsne/flasse. Overflater som ikke skal påføres porefyller bør maskeres og tildekkes før påføring. Varmekabler må være avslått under legging.

Utblanding

Klar til bruk og skal ikke tynnes med vann. Vend flasken før bruk, slik at væsken fremstår som en ensartet og homogen væske.

Bruksmåte

Den rengjorte overflaten påføres porefyller med korthåret rull, pensel, svamp eller mikrofiberklut til overflaten er mettet. Alle overflater påføres 1-2 strøk. Unngå at det dannes dammer eller dråper/striper i over- flaten. Dette kan bli synlig når væsken herder. Vær ekstra nøye med påføring på f.eks. bad og våtrom el. som er utsatt for vann/ fuktighet. Her skal det alltid påføres min. 2 strøk for best resultat. Robust Porefyller gir en transparent, mettet overflate. Etter påføring er det viktig å beskytte overflaten mot regn, støv og skitt, inntil overflaten er helt tørr, herdet og bruksklar. Verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. NB! Ved påføring av mange/tykke strøk reduseres diffusjons- åpenhet og overflaten kan begynne å flasse.

Forbruk

 • Ca. 0,1-0,15 liter/m2 avhengig av porøsitet og sug i underlaget.
 • 1kg rekker til ca. 7-10m² i et strøk.

Tørketid +20°C og 50% RF

Gangbart: ca. 3 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Unngå å påføre produktet på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Porefylleren bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Gjenstander bør ikke plasseres på overflaten før etter ca. 1 døgn for å unngå merker i overflaten.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 16 måneder fra produksjonsdato.

Tekniske data

 • Utblanding: Klar til bruk
 • Forbruk: ca. 0,1-0,15 liter/m²
 • Tørketid (Gangbar): ca. 3 timer
 • Full herdetid: ca. 7 dager
 • Volum: ca. 1,35 kg/liter
 • Tørrstoff: 60% ±2%
 • Innhold: Acryl harpiks
 • Brukstemperatur: +5ºC til +35ºC
 • Farge: Transparent

Varedata

 • Vare nr.: 308
 • Nobb nr. 57296116
 • Gtin: 7090040903082
 • Emballasje: 1 kg flaske. 12 stk. pr. kartong.
 • 24 kartonger pr. pall. 288 stk/pall.

Produktet er klassifisert som ikke merkepliktig i henhold til forskrift om registrering, vurdering og begrensning av kjemikalier. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.

Dokumentasjon

Robust Mikrosement brosjyre