Robust Limemørtel

Hurtigherdende, smidig og lett bearbeidelig mørtel med meget gode heftegenskaper som benyttes til liming og fuging av heller, fliser, naturstein, limetegl, kantstein, murblokker mm. Benyttes også til flikking og reparasjon av sterke underlag på gulv og vegg, inne og ute.

Categories: , Tags: ,

Description

Beskrivelse

Benyttes til liming og fuging av fliser, naturstein, limetegl, heller, kantstein, murblokker og til flikking og reparasjon av sterke underlag som betong i tykkelser ca. 3-20 mm. Robust Limemørtel er en hurtigherdende, smidig og lett bearbeidelig mørtel med meget gode heftegenskaper som benyttes på gulv og vegg, inne og ute. Robust Limemørtel egner seg meget godt som heftbro/gysing for å sikre heft til underlaget ved f.eks. av støping/avretting «vått-i-vått».

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer eller fritt vann på underlaget.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La mørtelen hvile i 2-3 min, og bland deretter massen i ca. ½ min. Vannforbruk ca. 3,6 liter til 20 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Brukstid utblandet masse er ca. 45 min, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Ved tykkere lag kan mørtelen blandes ut med Robust Støpemørtel i forholdet 1:1. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann.

Bruksmåte

Til liming av stein og heller: Mørtelen helles ut og glattes med murerskje, stålbrett el. Ved liming av naturstein/heller er det viktig at hele kontaktflaten dekkes av mørtel slik at det oppnås full limdekning uten luftlommer. For å sikre god liming anbefales det å dobbeltlime. Hellene påføres da lim/mørtel på både underlaget og på hellene før hellen presses ned i underlaget. Forbruk med 10 mm tannbrett: ca 4,5 – 5 kg/m².

Fuging: Mørtelen benyttes også til fuging av heller/stein til fuger som er ca. 5-25 mm. Ved større fuger tilsettes opptil 50% 0-3 mm sand i mørtelen. NB! Det er viktig å vaske bort overflødig mørtel fra overflaten på hellene/steinene før massen herder og setter seg. Herdet masse er vanskelig å fjerne og må eventuelt slipes/fjernes mekanisk.

Reparasjon: Ved reparasjoner påføres Robust Limemørtel med pussbrett, murskje e.l. Massen påføres i tykkelser 3-20 mm pr. lag/sjikt. Tykkere reparasjoner må skje i flere sjikt og det må forvannes mellom hvert strøk. Ved tykkere lag kan mørtelen blandes ut med Robust Støpemørtel i forholdet 1:1.

Gysing/liming: Som gysing påføres Robust Limemørtel i ett strøk med kost, slemmekost, eller kraftig pensel. Det skal påføres i minimum 1 mm tykkelse. Støping/avretting gjøres «vått-i-vått».

Forbruk

  • Forbruk: 1,8 kg/mm/m²
  • Tannsparkel: 10 mm: ca 4,5 – 5 kg/m²
  • Volum: 11 liter/20 kg.

Tørketid (+20°C og 50% RF)

Gangbar og kan fuges etter ca. 2-3 timer og kan belastes etter 12-24 timer. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25 °C, dette gjelder også underlaget. Massen beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres de kromreduserende tilsetningene effekten.

Tekniske data

• Vanntilsetning: ca. 3,6 liter/20 kg
• Forbruk: 1,8 kg/mm/m²
• Brukstid: ca. 45 min
• Tørketid: Gangbar: ca. 2-3 timer
• Belastes etter: ca. 12-24 timer
• Sand/tilslag: 0-1,2 mm
• Trykkfasthet: 28 døgn: ca. 25 MPa
• Heftfasthet: 28 døgn: > 0,9 N/mm² (skifer)
• Farge: Grå

Vare nr.

  • Vare nr.: 187
  • Nobb: 55210873
  • Gtin: 7090040901873

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)