Robust IsSmelt

Effektiv issmelter som kan benyttes til avisning på alle glatte underlag som f.eks. fortau, gangveier, trapper, oppkjørsler og parkeringsplasser. Robust IsSmelt starter smelteprosessen raskt og har en lang virketid. Robust IsSmelt er velegnet til bruk i kombinasjon med Robust Strøsand.

Description

Robust IsSmelt strøs ut for hånd eller med strøboks, spredevogn, spade el. Fordel Robust IsSmelt jevnt utover underlaget. Dersom man strør for hånd, bør arbeidshansker benyttes. Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse. Robust IsSmelt er et rent naturprodukt og inneholder ingen giftstoffer og er ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon ved normal bruk. Robust IsSmelt kan også løses opp med vann til en saltlake. Saltlaken kan da benyttes som forbehandling av underlag med en såkalt ”anti-ising” effekt. Praktisk brukstemperatur er ned til ca -15ºC.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

 • Spesifikasjon:  NaCl: 98,5%*
 • Ca + Mg: 0,30%
 • Sulfat, SO4: 0,70%
 • Vann, H2O: 0,3%
 • Uløselig i vann: 0,15%
 • Antiklumpemiddel, E535: max. 100 mg/kg

* % Tørrstoff

Fysiske data

 • Løslighet: 359 g/L (20˚C)
 • Bulk densitet: 1,050-1,250 g/cm³
 • Farge: Hvit/grå

Sertifiseringer & Standarder

 • ISO 9001, EN 16811-1:2016

Siktefraksjoner

 • < 5,0 mm: 100%
 • < 3,15 mm: 95±5%
 • < 1,6 mm: 55±25%
 • < 0,8 mm: 25±15%
 • < 0,125 mm: 3±2%

Varedata

Emballasje/pall:

 • 10 kg spann.
 • 48 stk/pall.

Miljøvennlig emballasje som gjenvinnes som ren plast.

 • Vare nr.: 415
 • Nobb nr. 60145017
 • Gtin: 7090040904157

Dokumentasjon