Robust Innfesting – Rask

Ekstremt hurtigherdende innfestingmasse. Benyttes til montering av gjenstander i mur, fjell og betong samt utbedring av mindre skader og tetting rundt gjennomføringer på gulv. Benyttes både innen- og utendørs.

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Robust Innfesting er en mørtel som er ekstremt hurtigherdende og kan benyttes til innfesting av skruer, stag og bolter i fjell, mur og betong, men også benyttes til reparasjons- og støpearbeider på mur og betong hvor det er behov for rask belastning og styrkeutvikling. Robust Innfesting har en flytende konsistens og kan benyttes både innen- og utendørs. NB. Kan også benyttes til innstøpning av bolter med zink/galvanisert stål.

 • Ekstremt rask herding
 • Gode flytegenskaper
 • Rask utvikling av styrke
 • Kan belastes etter ca. 30 min.
 • Krympekompensert
 • Vær- og frostbestandig
 • Skal kun tilsettes vann

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. NB. Det er viktig at alle hull og underlag klargjøres før utblanding av masse.

Innfesting: Vann og støv fjernes fra hullene med trykkluft eller pumpe.

Reparasjon/støping: Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer eller fritt vann på underlaget. Ved reparasjonsarbeider på betong med frilagt armering bør det brukes anbefalt heftbro før mørtelen påføres vått-i-vått. Mineralske underlag kan med fordel kun forvannes. På alle andre underlag må riktig primer benyttes. Velg riktig primer til underlaget. Robust Innfesting har en flytende konsistens og egner seg til reparasjon av hull og skader på gulv både innen- og utendørs.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill og blandevisp. Hell først i ca. 80% av rent vann i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. NB! Maks 1 min. blandetid anbefales. Massen herder ekstremt raskt og må benyttes innen få minutter. Brukstid utblandet masse er ca. 2-5min. Vannforbruk er ca. 0,9 liter/5 kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann (max. +30°C). Arbeider bør ikke utføres i temperaturer under -5°C. Lave temperaturer forlenger både åpnings- og herdetiden.

Bruksmåte

Til innfesting: Fyll massen inn i hullet og plasser skruen/bolten inn i massen i riktig posisjon umiddelbart. Unngå luftlommer for full styrke. Ikke bland mer masse enn det som kan benyttes i løpet av noen få minutter. Utendørs bør massen beskyttes mot inntrenging av vann/fuktighet ved påføring.

Til reparasjon/støping: Robust Innfesting må påføres raskt i 0-100 mm tykkelse pr. påføring. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det må primes eller forvannes mellom hver påføring.

Tørketid +20°C og 50% RF

Ca. 5 minutter. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperatur under -5°C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Lav temperatur, høy luftfuktighet og tykke sjikt forsinker herdeprosessen. Høye temperaturer gjør herdetiden kortere.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetnings- stoffene. Om produktet lagret tørt, og ikke har klumper i emballasjen, kan produktet fortsatt benyttes, men kan få noe lengre herdetid.

Teknisk data

 • Vanntilsetning: ca. 0,9 liter/5kg
 • Tørketid: ca. 5 min Kan belates etter: ca. 30 min
 • Trykkstyrke, 30 min: > 8 Mpa. 1 time: > 15 Mpa. 2 timer: > 30 Mpa. 1 døgn: > 45 Mpa. 28 døgn: > 55 Mpa
 • Vedheft styrke: ≥ 3 Mpa
 • Bøyningstrekk styrke: > 10 Mpa
 • Kloridinnhold: ≤ 0,05%
 • Krominnhold: < 2mg/kg sement
 • Elastisitet: ≥ 20 GPa
 • Termisk kompabilitet: Del 1 ≥ 2,0 Mpa
 • Kapilær absorpsjon: ≤ 0,5 kg x M2 X h5
 • Kornstørrelse: 0-0,5mm
 • Brannklasse: A1
 • Arbeidstemperatur: -5°C til +30°C
 • Klasse: EN 1504-3

Varedata

 • Pakning: 5 kg spann (tidligere versjon 5kg pose)
 • GTIN: 7090040902283
 • Nobb: 52889336
 • Vare nr.:  228

Dokumentasjon