fbpx
Robust Antifrost benyttes til mørtel og betong ved arbeid i lave temperaturer.

Det er mulig å utføre murarbeid i lave temperaturer, men det er noen utfordringer man må ta hensyn til. Derfor er det viktig å ta noen forhåndsregler. Robust Antifrost er et frysepunkt nedsettende tilsetningsstoff for bruk i mørtel og betong. Robust Antifrost beskytter mørtelen mot frostskader når temperaturen faller under 0°C. Robust Antifrost kan brukes ned til -15°C. Benytt i tillegg oppvarmet vann i mørtelblandingen (maks. +40-50°C) for å gi mørtelen nok herdetid.

Tildekning

Ved sterk kulde bør man beskytte det ferske murverket for å hindre en for rask nedkjøling. Bruk vintermatter, presenning eller plastfolie som dekke. Da vil mørtelens temperatur holde seg over frysepunktet lengre enn når muren er ubeskyttet. Vintermatter bør også ligge som dekke over bakken for å unngå at telen kryper ned i grunnen. Mattene gir også beskyttelse mot snø. Husk at pussarbeider ikke skal utføres i temperaturer under +5°C. NB! Robust Antifrost skal ikke benyttes til avrettingsmasser, slemminger, reparasjonsmasser eller flislim. Robust Antifrost skal kun benyttes i produkter hvor bindemiddelet er Portland sement.

Varme sekker og underlag

Sekker som skal benyttes, skal forhåndslagres i tempererte omgivelser. Kalde sekker/produkter vil bruke mye lengre tid på å herde. Dette gjelder også underlaget. Er det praktisk mulig bør også underlaget forvarmes. Mur/betongvegg som har vært utsatt for kulde over en lengre periode krever tildekking og oppvarming før arbeide igangsettes. Etter arbeide bør mørtelen tildekkes til med vintermatter, og eventuelt tilføres varme. Hell aldri Robust Antifrost i blandevannet å la dette stå i friluft. Blandevannet vil få veldig lav temperatur, til og med minusgrader, noe som vil forårsake en betydelig forlengelse av herdetiden. Er forholdene for vanskelige og så kalde at arbeidet blir vanskelig å utføre, bør man vente til varmere tider før arbeidet utføres.