fbpx
Robust Antifrost benyttes til mørtel og betong ved arbeid i lave temperaturer.

Det er mulig å utføre murarbeid i lave temperaturer, men det er noen utfordringer man må ta hensyn til. Derfor er det viktig å ta noen forhåndsregler. Robust Antifrost er et frysepunkt nedsettende tilsetningsstoff for bruk i mørtel og betong. Robust Antifrost beskytter mørtelen mot frostskader når temperaturen faller under 0°C. Robust Antifrost kan brukes ned til -15°C. Benytt i tillegg oppvarmet vann i mørtelblandingen (maks. +40-50°C) for å gi mørtelen nok herdetid.

Tildekning

Ved sterk kulde bør man beskytte det ferske murverket for å hindre en for rask nedkjøling. Bruk vintermatter, presenning eller plastfolie som dekke. Da vil mørtelens temperatur holde seg over frysepunktet lengre enn når muren er ubeskyttet. Vintermatter bør også ligge som dekke over bakken for å unngå at telen kryper ned i grunnen. Mattene gir også beskyttelse mot snø. Husk at pussarbeider ikke skal utføres i temperaturer under +5°C. NB! Robust Antifrost skal ikke benyttes til avrettingsmasser, slemminger eller flislim. Robust Antifrost skal kun benyttes i produkter hvor bindemiddelet er Portland sement.

Varme sekker og underlag

Sekker som skal benyttes, skal forhåndslagres i tempererte omgivelser. Kalde sekker/produkter vil bruke mye lengre tid på å herde. Dette gjelder også underlaget. Er det praktisk mulig bør også underlaget forvarmes. Mur/betongvegg som har vært utsatt for kulde over en lengre periode krever tildekking og oppvarming før arbeide igangsettes. Etter arbeide bør mørtelen tildekkes til med vintermatter, og eventuelt tilføres varme. Hell aldri Robust Antifrost i blandevannet å la dette stå i friluft. Blandevannet vil få veldig lav temperatur, til og med minusgrader, noe som vil forårsake en betydelig forlengelse av herdetiden. Er forholdene for vanskelige og så kalde at arbeidet blir vanskelig å utføre, bør man vente til varmere tider før arbeidet utføres.

Robust Antifrost

Beskivelse: Robust Antifrost er et tilsetningsstoff som senker frysepunktet, akselerer herdetiden ved å utjevne temperaturforskjellen og gir mørtelen en betydelig høyere tidligfasthet til å motstå frysning i lave temperaturer. Robust Antifrost kan benyttes i sementbaserte produkter som mørtel og betong. Robust Antifrost er en flytende væske som tilsettes i blandevannet og kan benyttes ned til -15°C. Robust Antifrost inneholder ikke klorider som kan forårsake armeringskorrusjon og påvirker ikke åpentiden eller konsistensen på mørtelen.

Bruksområde: Robust Antifrost benyttes til mørtel, betong og andre egnede sementbaserte produkter når temperaturen er under frysepunktet. Anvendelsestemperaturen ligger retningsgivende ned til -15°C. Effekten av Robust Antifrost kan variere og er avhengig av hvilke sementtyper og hvilke tilsetninger som benyttes.

Forbruk: Ca. 0,1-0,5 liter pr. 20kg sekk.

Forbruk mørtel pr. 20kg sekk:

  • Ned til -5°C: 0,12 liter pr. sekk
  • Ned til -10°C: 0,28 liter pr. sekk
  • Ned til -15°C: 0,56 liter pr. sekk

Forbruk mørtel pr. 1000 kg big-bag:

  • Ned til -5°C: 6 liter pr. big-bag
  • Ned til -10°C: 14 liter pr. big-bag
  • Ned til -15°C: 28 liter pr. big-bag

Utblanding: Robust Antifrost tilsettes blandevannet og erstatter tilsvarende mengde vann. Blandetiden er ca. 2 til 3 minutter, alt etter betong- eller mørteltype. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. NB! Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. +40°C) for å oppnå en temperatur på +15-20°C i ferdigblandet mørtel. For vinter- muring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS-EN 3420.