Robust Strøsand

Robust Strøsand strøs ut med strøboks, spredevogn, spade el. Benyttes på alle glatte underlag som trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, gangveier mm.

Categories: , Tags: ,

Description

Beskrivelse

Robust Strøsand strøs ut med strøboks, spredevogn, spade el. Benyttes på alle glatte underlag som trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, gangveier mm. Fordel sanden jevnt utover. Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse. Robust Strøsand er et rent naturprodukt uten salt og inneholder ingen giftstoffer. Er ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

  • Forbruk: Avhengig av underlag og tykkelse
  • Sand/tilslag: 0-6 mm

Varedata

  • Vare nr.: 416
  • Nobb nr. 55211058
  • Gtin: 7090040904164

Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)