Robust Støpesand

Robust Støpesand benyttes til utblanding av støpemørtel eller betong. Som støpemørtel blandes Robust Støpesand med Robust Sement med vann til en støpemørtel som kan benyttes til støpearbeider på gulv og til støping av trapper, små fundamenter og fylling av støperør mm. Benyttes inne og ute.

Categories: , Tags: ,

Description

Beskrivelse

Robust Støpesand benyttes til utblanding av støpemørtel eller betong. Som støpemørtel blandes Robust Støpesand med Robust Sement med vann til en støpemørtel som kan benyttes til støpearbeider på gulv i 20-80 mm tykkelse og til støping av trapper, små fundamenter og fylling av støperør mm. Egner seg til reparasjoner og som underlag for naturstein mm. Til større/tykkere støpearbeider lages en grovere betong hvor det tilsettes inntil 30% singel/pukk (8-16 mm eller 16-22 mm) til støpemørtelen. Se blandetabell. Vi anbefaler å benytte ferdigblandet Robust Støpemørtel framfor å blande egen støpemasse for å sikre riktig blandeforhold og optimalt resultat. NB! Robust Støpesand og Robust Sement kan kun brukes til støping og ikke til muring. Til muring eller pussing bør det benyttes Robust Pussesand eller Robust Mur&Pussmørtel, Robust Kalkmørtel eller obust Murmørtel.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget. Støpetykkelse under 5 cmbør alltid være fast forankret med Robust Limemørtel eller gysing. Underlaget slemmes med Robust Limemørtel og mørtelen støpes så «vått i vått». Ved gysing lages gysemassen ved å blande litt mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Robust Primer & Tilsetning til en vellingkonsistens. Dette kostes ut som grunning (gysing). Støping kan utføres når gysingen er gangbar.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd eller med kraftig drill. Større mengder blandes med tvangsblander eller vanlig mørtelblander. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) med sement, støpesand og evt. singel. Bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpearbeidets art. Se tabell for blandingsforhold sand/singel og vannmengde. Sanden må være av god kvalitet uten innslag av salt eller humus. NB! Ikke benytt saltvann eller myrvann. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

Pr. 20 kg sekk Robust Sement.
Utblanding som støpemørtel – B25 Sement
Sement: 20 kg, sand: 96 kg, singel: 0 kg, vann: 13 liter.
Dette gir ca. 56 liter ferdig mørtel.

Utblanding som betong (8-16mm singel)
Sement: 20 kg, sand: 66 kg, singel: 54 kg, vann: 13 liter.
Dette gir ca. 65 liter ferdig mørtel.

Pr. 1 m³ støpemørtel eller betong.
Blanding pr. 1 m3 ferdig støpemørtel
Sement: 354 kg, sand: 1721 kg, singel: 0 kg, vann: 230 liter.

Blanding pr. 1 m3 betong (8-16mm singel)
Sement: 308 kg, sand: 1011 kg, singel: 832 kg, vann: 200 liter.

Oppgitte blandingsforhold gir en våt konsistens.
NB! Mengder sand og singel/pukk er beregnet ut i fra tørre materialer.

Bruksmåte

Mørtelen påføres med pussbrett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget slik at luftlommer unngås. Filsing/ glatting kan skje så snart massen har satt seg. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder, legge på plastfilm eller ettervanne i 1-2 døgn når støpen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (minimum 5 cm tykkelse) på f.eks. plastfolie, EPS eller XPS bør det legges inn armering. Ved støping med forskaling kan forskalingen fjernes etter 1-2 dager. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Forbruk: Som støpemørtel: 2 kg/mm/m² . Volum: Se tabell.

Tørketid (+20°C og 50% RF)

Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget. Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperatur under +5°C, og ikke lavere enn +2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa. Det anbefales å påføre membranherder eller plast umiddelbart etter utlegging. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter herding for å unngå krymp, sprekker og svekking av konstruksjonen. Ved høye temperaturer bør det ettervannes i 4-5 dager.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)