Robust Sementmembran 2k

Robust Sementmembran 2k er en sementbasert, diffusjonsåpen og riss overbyggende elastisk membran som benyttes til overflatebehandling og vanntetting over og under bakkenivå på alle typer mur og betongkonstruksjoner. Benyttes på gulv, vegg, inne- og utendørs.

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Robust Sementmembran 2k er en sementbasert, pustende/diffusjonsåpen og riss overbyggende elastisk membran som benyttes til overflatebehandling og vanntetting over og under bakkenivå på alle typer mur og betongkonstruksjoner. Benyttes på gulv, vegg, inne- og utendørs. Robust Sementmembran 2k er motstandsdyktig mot aggressive stoffer i jord og kan derfor også benyttes til tetting under bakken på f.eks. grunnmur, kjellere mm. Motstandsdyktig mot UV-stråler og kan brukes som karbonatiseringsbrems på eksponert betong. Når membranen benyttes i områder som skal belastes med f.eks. gangtrafikk, bør membranen alltid tildekkes med fliser, avrettingsmasse eller annet egnet slitedekke. Etter utblanding blir Robust Sementmembran 2k en PCC-mørtel.

Produktfordeler
• Vanntett
• Benyttes på mur, betong og andre mineralske underlag
• Benyttes til tetting av våtrom, kjellere mm.
• Balkonger, terrasser, svalganger mm.
• Kan også benyttes under bakkenivå.
• Spenningsfri og riss overbyggende
• Fleksibel ved lave temperaturer og motstandsdyktig til frost og salt.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Større hull, skader og ujevnheter sparkles før påføring av membran. Den rengjorte overflaten forvannes. Unngå fritt vann. Andre sugende underlag som f.eks. gips primes før påføring av membran.

Utblanding

Bland begge komponentene sammen (pulver og væske) med drill og blandevisp. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpefri homogen masse. Blandetiden er ca. 2-3 min. For en våtere konsistens kan det tilsettes ca. 0,1 liter vann (1%) til den utblandede massen. Brukstid utblandet masse er ca. 1,5-2 timer. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Verktøy rengjøres umiddelbart med vann. Ferdig herdet masse sitter meget godt og må fjernes mekanisk.

Bruksmåte

Robust Sementmembran 2k kan påføres med slemmekost, glattebrett, bredsparkel eller sprøyte. Membranen må påføres i jevne lagtykkelser og maks lagtykkelse pr. påføring er 5 mm. Unngå påføringsmerker av verktøyet i overflaten. For å oppnå en glatt og homogen overflate uten hull/porer anbefales det å påføre membranen i 2 strøk. Tørketid mellom strøkene er 3-5 timer. Belegg- og gangbar etter ca. 24 timer.

På våtrom og andre konstruksjoner med bevegelsesfuger tettes dette med hjelp av Robust Membranbånd. Robust Membranhjørne påføres alle hjørner og Robust Rørmansjett benyttes på alle rørgjennomføringer. Robust mansjetter/bånd monteres ved at underlaget først påføres et fyldig strøk membran. Detaljene strykes inn i membranen og deretter påføres hele overflaten et nytt lag Robust Sementmembran.

På konstruksjoner under bakken (f.eks. grunnmurer), må ikke vann, jord og stein komme i kontakt med overflaten under herding da dette kan skade membranen. På grunnmur anbefales det å montere knottplast/grunnmurs-plater før etterfylling av ny drenerende masse. Fersk masse må beskyttes mot for hurtig uttørking, samt mot ugunstige værforhold (regn, høye/lave temperaturer, frost etc.). Utfør arbeidet i luft- og overflatetemperaturer på +5°C og +30°C.

Forbruk

Densitet: Forbruk: ca. 2kg/mm/m².
Anbefalt: ca. 3 kg/m2 (1,5 mm tørr film).
Ved vanntrykk: Ca. 4 kg/m2 pr. (2 mm tørr film).
Maks lagtykkelse pr. påføring er 5 mm.

Tørketid

 • Brukstid: Ca.: 1,5-2 timer.
 • Regntett: Ca.: 3 timer.
 • Belegg- og gangbar: Ca.: 24 timer.
 • Vanntett: 28 dager (3 bar).

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Tekniske data +20°C and 50% RF

 • Volume: 1,7kg/liter. Ca. 12 liter pr spann/sett (20kg).
 • Brukstid: ca. 1,5-2 timer.
 • Regntett: Ca.: 3 timer
 • Belegg- og gangbar: Ca.: 24 timer
 • Vanntett: 28 dager (3 bar)
 • VOC-konsentrasjon: <0,01%
 • Vanndamp diffusjon: Ca.: 1800
 • Elastisitet (25mm spike): < 0°C
 • Elastisitet: Ca. 80%
 • Trykkstyrke: Ca. 1.10 N/mm²
 • Strekkfasthet på betong: Tørr: 0.8 N/mm². Damp: 0.9 N/mm². Etter frys-tine prosess: 0.7 N/mm².
 • Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C (luft-, produkt og underlags temperatur).
 • Pakning: 20 kg spann med 2 komponenter. (15kg sekk med pulver og 5 kg pose med væske).

Dokumentasjon

Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad, Komp A
Sikkerhetsdatablad, Komp B