Robust Mikrosement Base

Ferdigblandet, vanntett og fleksibel mikrosement som benyttes til dekorativ overflatebehandling av de fleste underlag som fliser, mur, betong, gips og andre stabile underlag på gulv og vegg. Kan benyttes inne- og utendørs. Blandes med farge i butikk eller manuelt med pigmenter.

Description

Riktig påføring av Robust Mikrosement

Påføring av Robust Mikrosement direkte på Robust Våtromsmembran på bad og våtrom

Forny en kjøkkenbenk, skrivebord eller andre møbler.

Oppbygning med Robust Mikrosement på gulv

Påføring av 2 ulike fargenyanser for skygge effekter på vegg med kun Robust Mikrosement Fin

Beskrivelse

Robust Mikrosement er en ferdigblandet, vanntett og fleksibel mikrosement som benyttes til dekorativ overflatebehandling av de fleste underlag som fliser, mur, betong, gips, mdf og andre faste og stabile underlag. Robust Mikrosement hefter godt og påføres i tynne lag med egnet spesialverktøy for mikrosement. Robust Mikrosement kan benyttes på gulv (med og uten varme), vegg, tak, trapper, møbler, vasker/servanter, inne- og utendørs og er UV bestandig. Mikrosementen sprekker og krymper ikke og kan benyttes på små og store arealer. Robust Mikrosement er velegnet til bruk på bad og våtrom (også i dusjen), men det anbefales å benytte profesjonelle håndverkere til oppbygging av bad etter de forskrifter som gjelder mht. til fallbygging, vanntetting og overflatebehandling. Robust Mikrosement kan påføres på Robust Våtromsmembran og andre tette- systemer, men alle underlag må være tørre, stabile og egnet for påføring av Robust Mikrosement. NB. Robust Mikrosement er vanntett, men er ikke å regne som en membran til vanntetting og egner seg ikke til bruk på gulv i garasjer, lager og industri. Robust Mikrosement er bakterieresistent og avgir veldig lite støv ved sliping. Spannet inneholder en ferdigblandet naturhvit mikrosement som kan benyttes ufarget eller kan pigmenteres manuelt eller i butikk. Det er naturlig med små ulike fargenyanser på Robust Mikrosement Base og Fin som er pigmentert i blandemaskin. Robust Mikrosement kan også pigmenteres manuelt for unike og dekorative farger.

Forarbeid

Ujevne underlag, hull, sprekker og skader må repareres med en egnet sparkel- eller reparasjonsmasse før påføring av Robust Mikrosement. Alle underlag må være tørre, faste og rengjort for løse partikler, såpe, olje, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Benytt avfettende rengjøringsmidler (ikke rødsprit/whitesprit etc.). Acryl og silikonfuger på bad, benker etc. bør fjernes. Alle underlag (både sugende og ikke sugende) primes med Robust Primer Mikrosement med kost, rull eller egnet sprøyte til overflaten er mettet og svakt sugende. Etter ca. 10-15. min. kan Robust Armeringsduk Fin strykes på og festes på den klebrige primeren. Påfør et nytt strøk med primer på nettet slik at armeringsduken sitter på underlaget. Unngå ujevnheter i duken. Se egen veiledning og beskrivelse på produktdatabladet. Robust Mikrosement kan påføres etter ca. 30 min når overflaten er tørr. Overflater som ikke skal påføres mikrosement må maskeres og tildekkes før påføring. Varmekabler må være avslått under legging og kan tilkobles etter ca. 7 dager. NB! Det er viktig at alle underlag må være helt tørre uten restfukt og uten risiko for tilføring av annen fuktighet (f.eks. kapilærsug under flis). Fukt fra underlaget kan gi synlige merker i overflaten og kan få mikrosementen til å løsne.

Utblanding

Robust Mikrosement er ferdigblandet og klar til bruk, men bør røres om med egnet blandevisp og drill før bruk. Ønsket farge blandes i butikk eller med pigmenter manuelt til ønsket farge. Se i butikk for fargeprøver. Vær nøye med manuell måling og blanding av pigment da ulike mengder kan forårsake store fargeforskjeller. Det er veldig viktig å benytte lik pigmentmengde på alle utblandinger for å forhindre fargeforskjeller i overflaten. Det anbefales å prøve den pigmenterte mikrosementen på mindre arealer før bruk. Ved behov kan det tilsettes ca. 5% rent vann (ca. 5dl til 10kg spann og ca. 2,5dl til 5kg spann) for en mer flytende konsistens. Benytt rent verktøy og blandeutstyr for å unngå misfarging ved blanding og påføring.

Bruksmåte

Robust Mikrosement påføres med Robust Pussbrett for mikrosement. Robust Mikrosement Base påføres med stivt pussbrett i maks <1mm tykkelse pr. påføring. Robust Mikrosement Fin påføres med fleksibelt pussbrett i maks <0,1 mm tykkelse pr. påføring. Tykkere lag kan gi små riss/krakelering og vil ikke oppnå tilstrekkelig styrke, noe som er spesielt viktig på gulv. Ved påføring er det viktig å ha tilstrekkelig håndtrykk med verktøyet for å komprimere mikrosementen til underlaget, oppnå riktig tykkelse og oppnå full styrke. Påfør først mikrosement langs kanter/hjørner mot gulv/vegg før resten av overflaten påføres. Overflaten kan utføres med jevn og ensartet overflate og farge eller med fargespill og struktur. Dette er avhengig av påføringsteknikk og verktøy. Om det er ønskelig med mye struktur og ujevn overflate, må dette legges med Robust Mikrosement Base før den fine mikrosementen legges. Alle overflater blir unike og det vil være vanskelig å gjenskape en lik overflate. For jevn og glatt overflate er det en gjentakende kurvet pussebevegelse med egnet verktøy for mikrosement som gir best resultat. Overflaten kan manipuleres med ulike verktøy som strukturrulle, skraper, sparkelspade, plastfolie mm. Det er også mulig å eksperimentere med sjablonger og ulike farger i de ulike lagene for større kontraster. Det er den utførende som skaper det unike utrykket.

Steg og oppbygging:

 1. Robust Primer Mikrosement: 1-2 strøk
  + Robust Armeringsduk Fin: 1m pr. m²
 2. Robust Mikrosement Base: 1-3 strøk
 3. Robust Mikrosement Fin: 1-3 strøk
 4. Robust Porefyller: 1-2 strøk
 5. Robust Topping: 1-2 strøk

NB. Gulv, våtrom, vasker, møbler, bord og benker og områder utsatt for fukt og vann skal alltid påføres min. 2 strøk med Robust Topping for en mer varig og vaskbar overflate.

Alle underlag bør påføres armeringsduk for å sikre best resultat, men duken kan utelates på glatte og jevne underlag (f.eks en malt gipsvegg) uten risiko for bevegelse. På ujevne underlag som fliser, membran, treunderlag, tapet med struktur etc. må Robust Armeringsduk Fin benyttes sammen med primeren før påføring av Robust Mikrosement. NB. Vær nøye med å prime fugene tilstrekkelig, da ujevnt sug i fug/underlaget kan gi fargeforskjeller. Ved bruk av armeringsduk bør ikke denne være synlig ved endt påføring av basen. Normalt er 2 strøk tilstrekkelig. På veldig ujevne underlag kan det ved behov påføres 2 lag med armeringsduk. Et lag i primeren og et lag i den våte basen. På underlag som f.eks. fliser er det viktig at alle ujevnheter og fuger påføres tilstrekkelig mengde base (men ikke for tykt) til en glatt og jevn overflate for å unngå videre synlige ujevnheter som f.eks. fuger fra flis i overflaten. Avhengig av underlaget, skal det påføres 1-3 strøk av både base og fin for best resultat. Ujevnheter i Robust Mikrosement Base slipes mellom stegene med P40-P60 sandpapir og støvsuges. Robust Mikrosement Fin slipes med P100- P150 papir. Det anbefales å bruke slipemaskin for best resultat.

På stabile, glatte eller malte underlag, uten risiko for bevegelse, kan det være nok å prime underlaget før Robust Mikrosement Fin påføres direkte uten base strøk. Men vær oppmerksom på at det kan da være nødvendig å påføre flere tynne lag for godt resultat. Hvert lag bør være helt glatt og feilfritt før påfølgende sluttstrøk påføres og ikke påfør mikrosementen for tykt. Hvis overflaten har ujevnheter og ikke er tilstrekkelig glatt, bør overflaten pusses med sandpapir for å fjerne ujevnheter i overflaten. Påføring av alle lag bør skje sammenhengende til hele flaten er dekket. Opphold og avslutninger bør gjøres naturlig ved hjørner, skjøter eller lignende for å unngå farge- eller strukturforskjeller. Tørketid mellom lagene er ca. 2-3 timer. Underlaget kan dusjes lett med vann og dusjsprøyte mellom lagene. På større arealer anbefales det å ha erfaring og det kan være er en fordel med flere personer for å kunne gjennomføre legging av større arealer sammen- hengende.

På vegg kan Robust Mikrosement Base benyttes som en ferdig grovere muroverflate, men det anbefales å benytte Robust Porefyller og Robust Topping for en enklere vaskbar overflate. Når overflaten er ferdig pusset og mikrosementen fortsatt er våt, fjernes maskeringstapen etter hvert lag med mikrosement. Verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet mikrosement er vanskelig å fjerne og må fjernes mekanisk. Produktet herder av kontakt med luft. Etter bruk kan lokket settes tilbake på spannet og ved riktig lagring kan spannet benyttes ved en senere anledning.

Overflatebehandling

Når mikrosementen er ferdig herdet, påføres Robust Porefyller og Robust Topping som ferdig overflate. Se egen veiledning og beskrivelse på produktdatabladet.

Utendørs

Robust Mikrosement kan benyttes på stabile underlag utendørs, men det anbefales ikke å benytte Robust Mikrosement på gulv uten fall, terrasser el. uten tak, hvor snø og is blir liggende over lengre tid eller hvor det er risiko for kapillærsug og fukt fra underlaget. Fall utendørs bør være min. 1:100. Fukt fra underlaget kan gi synlige fargeforskjeller i overflaten. Store temperaturforskjeller med mange fryse- og smeltesykluser vil gi bevegelser i underlag/ konstruksjonen og vil derfor gi økt risiko for sprekker i underlaget. Sprekker underlaget, kan mikrosementen også få skader og sprekke. Vann på overflaten over lengre tid kan også gi synlige merker på overflaten.

Forbruk

 • Forbruk (pr. strøk): ca. 1kg/m²
 • Antall påføringer: 1-3 strøk
 • Maks tykkelse pr. strøk: < 1mm

Tørketid +20°C og 50% RF

Tørketid mellom lagene er ca. 2-3 timer. Full herdetid er ca. 4-6 timer. Overflaten må herde i minst 4 dager før påføring av andre belegg, plassering av møbler mm. og 7 dager før overflaten utsettes for vann. Unngå å dra møbler og andre tunge gjenstander på overflaten da dette kan lage merker i overflaten. Det anbefales bruk av møbelknotter på bord, stoler og andre møbler/ gjenstander.

Unngå å påføre produktet på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter og høy luftfuktighet, vil påvirke bruksegenskapene og øke produktets herde- og tørketid. Produkter må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Etter påføring er det viktig å beskytte overflaten mot regn, støv og skitt, inntil overflaten er helt tørr, herdet og bruksklar.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalemballasje. Beste bruksegenskaper innen 16 måneder fra produksjonsdato.

Varedata

Robust Mikrosement Base 10kg

 • Vare nr.: 312
 • Nobb nr. 57296078
 • Gtin: 7090040903129
 • 10 kg spann: 42 stk/pall.

Robust Mikrosement Base 1kg

 • Vare nr.: 313
 • Nobb nr. 57847315
 • Gtin: 7090040903136
 • 1kg spann: 12 stk/kartong. 360 stk/pall.

Tekniske data

 • Utblanding: Klar til bruk
 • Forbruk: ca. 1 kg/m² (pr. strøk)
 • Tørketid mellom lagene: ca. 2-3 timer
 • Tørketid: ca. 4-6 timer
 • Sand/tilslag: 0,4 mm Egenvekt: 1,6 kg/liter
 • Heftfasthet: 19 kg/m²
 • Trykkfasthet: 75 kg/cm²
 • Fleksibilitet: > 8/N mm²
 • Brukstemperatur: +5ºC til +35ºC
 • Klasse: EN12004:2008 D2
 • Sklisikker: C3
 • Brennbart: Nei
 • Løsemidler: Nei
 • Bakterieresistent: 99%
 • Farge: Naturhvit base

Produktet er klassifisert som ikke merkepliktig i henhold til forskrift om registrering, vurdering og begrensning av kjemikalier. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dokumentasjon

Robust Mikrosement brosjyre