Robust Flislim – Hvit

Universalt hvitt fleksibelt flislim for gulv og vegg som kan benyttes både innen- og utendørs. Egnet til alle typer keramiske fliser og naturstein. Benyttes til liming av keramisk flis, marmor, granitt, mosaikk, glassmosaikk, naturstein og alle andre fliser som er følsom for misfarging

Categories: ,

Description

Flislegging på gulv

Flislegging på vegg

Beskrivelser

Hvitt, sigefritt og høyfleksibelt universal flislim med meget høy vedheft. Smidig og kremaktig konsistens. Kan blandes med variabel vannmengde for ulike arbeids- oppgaver. Egnet til alle flistyper i små og store formater. Med den hvite fargen er flislimet spesielt egnet til glassmosaikk, naturstein, marmor mm. slik at limet ikke påvirker uttrykket eller miss- farger flisen. Benyttes på alle stabile underlag som betong, avretting, puss, gipsplater, gamle fliser, vinyl, terrazzo mm. Benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. På alle andre underlag må riktig primer benyttes. Før flislegging av gulv med varme, skal varmen være avslått i minst 1 døgn før flislegging. Varmen kan slåes på igjen etter ca. 7 dager.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill og blandevisp. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La limet hvile i 2-3 min, og bland deretter massen i ca. ½ min. Vannforbruk er ca. 1,2-1,3 liter/5 kg. Merk at for mye vann svekker limet. Redskap rengjøres med vann.

Bruksmåte

Robust Flislim påføres med tannsparkel. Påfør godt med flislim på underlaget og dra ut limet med glattsiden på tannsparkelen og arbeid limet godt ned i underlaget før du tanner limet opp med en tannsparkel med riktig størrelse for å sikre full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Flisene bør monteres innen ca. 25 min. Ikke legg mer flis dersom limet har begynt å skinnherde. Dette kan kontrolleres med å berøre limet for å se om limet fortsatt er klebrig. På gulv utsatt for tung belastning og områder som er utsatt for mye fuktighet som basseng, terrasser, balkonger og alle utendørs arbeider bør flisen dobbeltlimes. Flislim påføres da på både underlaget og på flisen før flisen presses ned i underlaget. Unngå å presse så hardt at limet fyller fugen mellom flisene. Brukstid utblandet masse er ca. 4 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Forbruk

 • Tanning: 4×4 mm – Mosaikk. Forbruk: ca. 1 kg/m²
 • Tanning: 6×6 mm ≥ 15x15cm. Forbruk: ca. 1,5 kg/m²
 • Tanning: 8×8 mm ≥ 30x30cm. Forbruk: ca. 1,9 kg/m²
 • Tanning: 10×10 mm ≥ 30x60cm. Forbruk: ca. 2,4 kg/m²
 • Tanning: 12x12mm – Utendørs og skifer. Forbruk: ca. 3 kg/m²

Forbruket er avhengig av størrelsen på tann- sparkelen, flistype og flisformat. Påføringsvinkelen med tannsparkelen påvirker også forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°-90°.

Tørketid +23°C og 50% RF.

 • Åpentid: ca. 25. min.
 • Brukstid: ca. 4 timer.
 • Gangbar/fuges: ca. 24-48 timer.
 • Full belastning: ca 2 dager.

Flislimet må beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (spann), vil nedsette bearbeideligheten og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Ikke utfør arbeidet i luft- og overflatetemperaturer på under +5°C eller over +30°C.

Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjons- dato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

Tekniske data

 • Vanntilsetning: ca. 1,2-1,3 liter/5kg
 • Forbruk: 1-3 kg/m2 (Se tabell)
 • Brukstid: ca. 4 timer
 • Åpentid: ca. 25 min
 • Gangbar/fuges: ca. 24-48 timer
 • Full belastning: ca. 2 dager
 • Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C
 • Klasse: C2TES1
 • Farge: Hvit

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
• Ytelseserklæring – DOP (Eng)