Robust Kalkmørtel KC20/80

Kalkmørtel som er velegnet til rehabiliteringsarbeider av nyere bygg som tidligere er murt/pusset med sterkere mørtel. Til muring og pussing av murverk med god bearbeidelighet og hefter godt i underlaget. Til både innendørs og utendørs bruk.

Categories: , Tags: , , ,

Description

Beskrivelse

Robust Kalkmørtel er en tørrmørtel sammen- satt av portlandsement, hydratkalk og velgradert tørket spesialsand. Velegnet til rehabiliterings- arbeider på nyere bygg som tidligere er murt/pusset med sterk mørtel. Til muring og pussing av murverk, både for innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust™ Primer&Tilsetning når mørtelen benyttes som puss.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblander – hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og puss- arbeidenes art. Vannforbruk ca. 3,2 liter/20kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Bruksmåte Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med brettskuring når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg/mm/m².
Volum: 11 liter/20kg.
Oppmuring tegl (NF 56 stk/m2): ca. 70 kg/m².
Oppmuring lettklinker (25 cm): ca. 20 kg/m².

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 3,2 liter pr. sekk
Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m²
Volum: ca. 11 liter/20kg
Tørketid ca. 1 døgn
Brukstid: ca. 2 timer
Største kornstørrelse: 0-3 mm
Trykkfasthet: 28 døgn: > 10 MPa
Mørtelklasse: NS-EN 998-1

Vare nr.

  • Vare nr.: 20kg: 406. 500kg: 408. 1000kg: 410
  • Nobb nr.: 20kg: 55163432. 500kg: 55163500. 1000kg: 55163526
  • Gtin: 20kg: 7090040904065. 500kg: 7090040904089. 1000kg: 7090040904102

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)