fbpx

Myndighetenes krav til håndtering av avfall i husholdning og på byggeplass er i endring.

Papirsekker er mest anvendt emballasje i vår bransje til sementbaserte produkter. Det mange ikke vet er at disse sekken består av mer enn bare papir. Bak det synlige papiret, har disse sekkene ett eller flere plastlag på innsiden. Dette er emballasje som er vanskelig og kostbar å håndtere. Alle volumprodukter fra Robust eller 95% av alle produkter og emballasje har allerde miljøvennlig og gjenvinnbar emballasje.

Hvor kaster mann denne sekken?
Sekken kan ikke resirkuleres som plast, og heller ikke som papir. Dette må håndteres som restavfall. Flere av produktene på markedet har ulike miljøfordelaktige symboler. Eksempelvis er noen produkter svanemerket. På byggeplass blir denne merkingen ofte misforstått. Man tror dette er et miljøvennlig produkt i forhold til at emballasjen kan resirkuleres som papir. Retura rapporterer at papirsekker ofte havner i avfallet for resirkulerbart papir. Dette avfallet må håndteres som restavfall, da det ikke er praktisk mulig å skille komponentene på hver enkelt sekk. Flere selskaper som håndterer avfall har returordning fra byggeplass med resirkulerbart papir eller plastemballasje.

Retur og «pant» på plastemballasje
Sekker som havner i restavfall (ikke resirkulerbare) blir en kostnad for alle entreprenører/byggeledere. Restavfall må man betale for å blir kvitt. Resirkulerbar plast, får man betalt for

 • 20kg plastsekk har følgende produktfordeler:
  • Værbestandige sekker som kan lagres ute.
  • Totalt stor miljøvennlig gevinst.
  • 20% lavere vekt – Bedre HMS. Lavere enhetspris i butikk.
  • 2 års beste bruksegenskaper – 100% lengre lagringstid.
  • Tette fine sekker – Mindre støv.
  • Miljø og svinn-reduserende tiltak – estimert reduksjon av svinn = 85% Pakkemønster unngår overheng på pallen.
  • Mindre transportskader – En mer robust emballasje.
  • Nye Europaller, bidrar til mindre skader på nederste sekker (ingen spiker fra pall).
  • 95% av volumet leveres nå etter ovennevnte standard.