Robust Sementmembran – 1k

Diffusjonsåpen, fleksibel sement- membran til tetting av alle typer mur og betongkonstruksjoner på gulv og vegg. Velegnet til tetting av fasader, underetasjer, grunnmur, broer, terrasser, balkonger, basseng og vanntanker mm. Også til tetting med negativt vanntrykk (f.eks. innside av kjellervegg). Under og over bakken.

Categories: ,

Beskrivelse

Universal en komponent, diffusjonsåpen, fleksibel sementmembran til tetting av alle typer mur og betongkonstruksjoner på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Også til tetting av negativt vanntrykk (f.eks. innside av kjellervegg). Benyttes på underlag som betong, lettbetong, puss, murverk, gipspuss, gipsfiberplater, gips, påstøp, gamle flislagte overflater, naturstein mm. Velegnet til tetting av f.eks. fasader, underetasjer, grunnmur, broer, terrasser, balkonger, basseng og vanntanker. Tetting av overganger hvor bevegelser kan oppstå, overgang såle/mur, vegg/dekke mm. Under og over bakken. Benyttes også som membran på våtrom. Til tetting av basseng og vanntanker av solide konstruksjoner. Benyttes til tetting med vanntrykk opptil 6 meter. Membranen trenger ikke over- dekning, men er ingen sliteflate. Ved belastninger som f.eks. gangtrafikk anbefales overdekning med egnet slitelag.

Forarbeid

Alle lastbærende og støvfrie overflater som betong, alle typer murverk, lettklinker, kalksement puss, sement puss, og maling er egnede overflater. Alt løst materiale, mykt og oppsmuldret puss, samt skitt og løs/avskallet maling må fjernes. Større hull og skader sparkles med Robust™ Gulv&Vegg. Den rengjorte overflaten forvannes eller primes til overflaten er mettet. Velg riktig forbehandling til underlaget. Sugende underlag som avretting, betong, puss, og gipsbaserte plater (innvendig vegg) forvannes eller primes med Robust™ Primer – Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 30 min. Unngå at det dannes dammer og fritt vann ved forvanning. Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust™ Primer – Ikke sugende. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes dammer.

Utblanding

En 20 kg pose skal blandes med ca. 3,5-5 liter rent vann. Utblanding foretas med drill og blandevisp. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpefri homogen masse. La blandingen hvile i ca. 3 min. før en siste utblanding foretas. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

Robust™ Sementmembran skal påføres i min. 2 lag med glattebrett, bredsparkel, slemmekost eller sprøyte. Membranen må påføres i jevne lagtykkelser. Lagtykkelsen er min. 2 mm (tørr film) og max. 5 mm. Alle bevegelsesfuger tettes ved hjelp av Robust™ Membranbånd. Robust™Membranhjørne påføres alle hjørner og Robust™ Rørmansjett benyttes på alle rørgjennomføringer. Robust™ mansjetter/ bånd monteres ved at underlaget først påføres et fyldig strøk membran. Detaljene strykes inn i membranen og deretter påføres hele overflaten et nytt lag Robust™ Sement- membran. Ved tetting av flater med vanntrykk (f.eks. basseng) skal minimum lagtykkelse være 2,5 mm (tørr film). Det skal da påføres min. 3 lag. Vent i ca. 3 timer mellom hvert strøk. Flis kan legges etter ca. 24 timer. Utendørs må membranen tørke i 1-3 dager før over- dekking. Sørg for at vann, jord og stein ikke kommer i kontakt med overflaten under herding. På grunnmur anbefales det å montere knottplast/grunnmursplater før etterfylling av ny drenerende masse.

Forbruk

Ca. 1,2 kg/mm/m².

Tørketid +20°C and 50% RH

Ca. 1-3 dager, avhengig av herde- forholdene. Fersk masse må beskyttes mot for hurtig uttørking, samt mot ugunstige værforhold (regn, høye/lave temperaturer, frost etc.). Ikke utfør arbeidet i luft- og overflatetemperaturer på under +5°C.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet original- pakning. Beste bruksegenskaper innen 12 mnd. fra produksjonsdato.

Tekniske data 

Brukstid: ca. 1 time
Forbruk: ca. 1,2 kg/mm/m2
Tørketid: ca: 1-3 dager
Vanntilsetning: ca. 3,5-5 liter pr 20 kg sekk
Blandingstid: ca. 3 min
Tykkelser: Min. 2 mm. Max: 5 mm
Rissoverbyggende: 0,4mm (2 mm)
Belegges: ca. 24 timer
Belastes med vann: ca. 7 dager
Diffusjonsåpen: 500µ
Arbeidstemperatur: +5°C til +25°C.


Pakning: 20 kg sekk
GTIN: 7090040901026
Vare nr.: 102


Dokumentasjon

Produktinfoark (Nor)
Product data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
Safety Data Sheet (Eng)