Robust Primer – Murmaling

Primer til Robust™ Murmaling. Primer som benyttes til å sikre heft på mineralske underlag som betong, mur og puss før maling med Robust™ Murmaling.

Description

Beskrivelse

Robust™ Primer-Murmaling er en akrylbasert primer som benyttes til å sikre heft på mineralske undrlag som betong, mur og puss før maling med Robust™ Murmaling. Forarbeid. Underlaget skal være rent, tørt og bærende. Tidligere malte flater skal rengjøres, og løs maling må fjernes. Olje- eller plastbasert maling og kalk fjernes helt før malingen påføres.

Utblanding/Bruksmåte

Ved sterkt sugende underlag skal underlaget primes med Robust™ Primer – Murmaling. Bland 1 del primer med 3 deler vann og påfør dette med kost, rull eller sprøyte. Unngå at det dannes dammer. Deretter skal 1 liter av blandevannet erstattes med 1 liter Robust™ Primer-Murmaling pr. 10kg spann. Forbruk. 1 liter dekker ca. 5-7m².

Tørketid. +20°C og 50% RF

Må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn +2°C før primeren har tørket. Unngå å påføre primeren på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (flasker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Overflaten bør beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Verktøy rengjøres umiddelbart med vann.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 12 mnd. fra produksjonsdato. Beskyttes for direkte sollys.

Tekniske data

Matrialtype: Akrylbinder


Pakning: 2 liter kanne
GTIN: 7090040901064
Vare nr.: 106


Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)