Robust Primer – Ikke sugende

Primer for ikke sugende underlag som flis, vannfaste spon, maling mm. Universal primer til alle ikke sugende underlag før f.eks legging av ny flis på gammel flis. Benyttes på gulv og vegg. Inne og ute.

Beskrivelse

Robust™ Primer – Ikke Sugende er en silica basert primer tilsatt kvartssand, for optimal heft på glatte, ikke-sugende underlag. Benyttes på de fleste ikke-sugende underlag som keramiske fliser, vannfast spon, glatt betong, gamle limrester (vannfast lim), belegg og malte flater som sitter godt fast i underlaget. Underlaget må være egnet for videre behandling. Se anvisning på produktet som skal benyttes til den videre behandlingen. Kan benyttes utendørs, men skal beskyttes av fleksible tettesjikt som f.eks Robust™ Sementmembran. Skal ikke benyttes i områder under vann (basseng). Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Benyttes på følgende underlag: På tregulv (innendørs), vannfast spon, selvutjevnende gulvsparkelmasser. Glatte, ikke-sugende underlag som for eksempel gamle fliser, glatt betong, etc. På vannfaste limrester som f.eks. teppelim.

Forarbeid

Underlaget må være tørt, bærende, støvfritt, rent og fritt for urenheter eller mellomliggende lag av noe slag (som f.eks. løs maling, olje, voks, polish, etc.). Om nødvendig, må urenheter fjernes mekanisk ved hjelp av f.eks. sliping eller blastring.

Utblanding

Klar til bruk. Røres og brukes ufortynnet. Må ikke blandes med andre produkter.

Bruksmåte

Påføres med rulle eller pensel i et jevnt og tynt lag.

Forbruk

ca. 0,2 kg/m².

Tørketid +20°C og 50% RF

Ca. 12 timer, avhengig av type underlag, temperatur og relativ luftfuktighet.

Lagring

Lagres kjølig og frostfritt i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

Forbruk: ca. 0,2 kg/m².
Herdetid: Ca. 12 timer.
Kornstørrelse tilslag: 0-0,3mm.
Utlegningstemperatur: Minimum +5°C i underlaget.
Materialetype: Silica primer.
Bindemiddel: Akrylatkopolymerer.
Farge: Beige/rød.


Pakning: 1 kg boks.
GTIN: 7090040901842
Vare nr.: 184


Dokumentasjon

Productinfoark (Nor)
• Sikkerhetsdatablad (Nor)
Safety data sheet (Eng)