Robust Plenpleie

Robust Plenpleie er et ferdigblandet produkt bestående av fullgjødsel, kalk og sand for enkelt vedlikehold av gressplenen. Riktig blandingsforhold – Alt i en påføring!

Robust Plenpleie inneholder:
Fullgjødsel: Gir nødvendige næringsstoffer til plantene. Kalk: Øker pH-verdien i jorden. Sand: Gjør det lettere å spre gjødsel og kalk jevnt og vil ved gjentatt bruk kunne bidra til en jevnere og tørrere overflate.

Categories: , Tag:

Description

Anbefalt bruk

For å beholde en grønn og frodig plen bør den gjødsles gjennom hele vekstsesongen. Innholdet i Robust Plenpleie er tilpasset normalt gjødselbehov for plen og vedlikeholdsbehovet for kalking. Tilfør 10-20 kg Robust Plenpleie pr. 100 m2 3 eller helst 4 ganger i løpet av vekstsesongen. Spre produktet jevnt over hele plenen for hånd eller med spreder. Normalt vil det passe med 5-6 ukers intervall mellom hver gjødsling. Kalken i Robust Plenpleie sørger for at jorda ikke blir sur. Optimal pH i plenjord er i området 5.9-6.5. Dette bør du sjekke ved å ta ut jordprøver hvert 3-5 år. Sanden i Robust Plenpleie gjør gjødsla lettere å spre jevnt. Mengden av sand er betydelig mindre enn det som brukes ved toppdressing på fotballbaner og golfbaner, men ved gjentatt bruk over mange år vil sanden, sammen med regelmessig raking eller lufting av plenen, kunne bidra til en tørrere og jevnere gressmatte.

Generelle råd for gjødsling og klipping av plenen

Start sesongen med å rake plenen grundig. Tilfør de første 10-15 kg med Robust Plenpleie pr. 100 m2 så snart jordtemperatur er blitt 5-7°C.  Plenen vokser normalt mest i slutten av mai og i juni, og denne veksten bør følges opp med ny påføring. På ettersommeren er ofte gjødselbehovet mindre fordi det frigjøres nitrogen i det organiske materialet i jorda. Ofte vil det derfor klare seg med ¾ sekk pr. 100 m2 i månedsskiftet juli- august. Den siste påføringen for sesongen utføres normalt i midten av september, og da kan mengden reduseres til ½ sekk pr. 100 m2. Klipp plenen ofte og helst slik at du aldri fjerner mer enn 1/3 av plenhøyden. Om klipperen er innstilt til 3 cm høyde, betyr det at du bør klippe hver gang plenen er blitt 4,5 cm høy. Ved hyppig klipping med robotklipper eller bioklipper med tilbakeføring av avklippet, vil behovet for Robust Plenpleie være 30-40% mindre enn om avklippet fjernes. Husk alltid å ha skarpe kniver på klipperen.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Produktdata

  • Vare nr.: 430
  • Nobb nr. 55211255
  • Gtin: 7090040904300

Teknisk data

  • Forbruk: Ca. 0,1-0,2kg/m². Ca. 1 sekk pr 100 m²
  • Sand/Tilslag: 0-3 mm

Dokumentasjon