Robust Multimørtel

Multimørtel til pussing og muring av alle typer mur- og betong- underlag. Benyttes også til muring av murstein og reparasjoner innendørs og utendørs på vegg. Høy vedheft og er lett å bearbeide. Mørtelen er diffusjonsåpen, frostsikker og værbestandig.

Categories: ,

Description

Beskrivelse

Multimørtel til pussing og muring av alle typer mur- og betongunderlag. Benyttes også til muring av murstein og reparasjoner innendørs og utendørs. Høy vedheft og er lett å bearbeide. Mørtelen er diffusjonsåpen, frostsikker og værbestandig. Robust™ Multimørtel inneholder sement, kalk, sand og andre tilsetningsstoffer for bedre bruks- egenskaper.

• Til muring, pussing og reparasjoner.
• Høy vedheft.
• Enkel å påføre.
• Frostsikker og værbestandig.
• Ingen seperasjon i blandebøtta.
• Lavt krom innhold.

Forarbeid

Underlaget skal være fritt for løse partikler, fett, olje, støv og slam mm. Sugende underlag må forvannes. Ved muring av murstein bør steinene forvannes. Unngå fritt vann.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større utblandinger. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og pussarbeidenes art. Vann- forbruk ca. 1,4 liter til 10 kg sekk. Dette gir ca. 6 liter ferdig mørtel. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde.

Bruksmåte

Robust™ Multimørtel påføres med murskje, kost eller brett, og kan legges ut i flere sjikt. Arbeid vått i vått på sterkt sugende underlag. Om tykkere og flere lag er nødvendig, kan dette utføres når underlaget har satt seg. Det må forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost når mørtelen har satt seg. I varmt vær er det en fordel å ettervanne mørtelen når den har herdet. Unngå å påføre Robust™ Multimørtel på varm mur og i sterk sol. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer. Masse som har begynt å herde skal ikke benyttes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Som reparasjon- og pussmørtel.Ca. 1,5 kg pr/m²/mm. Ca. 15 kg pr m² (Tykkelse: 10 mm). Ca. 22.5 kg pr. m² (Tykkelse: 15 mm). Ca. 30 kg pr m² (Tykkelse: 20 mm).

Tørketid

Ca. 24 timer/mm.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning: ca. 1,4 liter pr sekk.
Forbruk: ca. 1,5 kg pr/m²/mm.
Brukstid: ca. 2 timer.
Bearbeidingstid: ca. 12-24 timer.
Tørketid: ca. 24 timer/mm.
Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C.


Pakning: 10 kg sekk.
GTIN: 7090040902146
Vare nr.: 214


Dokumentasjon

Prodiktinfoark (Nor)
Produkt data sheet (Eng)
Sikkerhetsdatablad (Nor)
Safety data sheet (Eng)
Ytelseserklæring – DOP (Eng)