Robust Fintrekk

Finkornet mørtel til pussing, flikking og reparasjoner i tynne sjikt på mineralske underlag. Smidig og lett bearbeidelig mørtel med gode heftegenskaper. Gir en finkornet overflate. Benyttes inne og ute.

Categories: , Tags: , ,

Description

Beskrivelse

Robust Fintrekk er en finkornet tørrmørtel sammensatt av portlandsement, hydratkalk og velgradert tørket spesialsand. Velegnet til pussing og rehabiliteringsarbeider i tynne sjikt på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til pussing av murverk, både innendørs og utendørs bruk. God bearbeidelighet og hefter godt i underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Sugende underlag må forvannes eller primes med Robust Primer&Tilsetning.

Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. La mørtelen hvile i 2-3 min, og bland deretter massen i ca. ½ min. Vannforbruk ca. 5,6 liter/20 kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 2-5mm. Ved reparasjoner og sårflikking kan tykkelsen være inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med brettskuring eller filsing når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Puss: Ca. 1,8 kg/mm/m².
Volum: Ca. 11 liter/20kg.

Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Ca. 1 døgn. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreduserende tilsetningsstoffene.

Tekniske data

• Vanntilsetning: ca. 5,6 liter pr. sekk
• Forbruk (puss): ca. 1,8 kg/mm/m²
• Volum: ca. 11 liter/20kg
• Tørketid ca. 1 døgn
• Brukstid: ca. 2 timer
• Største kornstørrelse: 0-0,5 mm
• Trykkfasthet: C II. > 1,5-5 MPa
• Mørtelklasse: NS-EN 998-1

Vare nr.

  • Vare nr.: 419
  • Nobb: 55269272
  • Gtin: 7090040904195

Dokumentasjon

Produktdatablad (Nor)
Sikkerhetsdatablad (Nor)